Rezna kućišta

(23)

Priključci za montažu sprijeda

(14)