Forest
Pravne napomene

Vibracije koje se prenose rukom

Uvod

Direktiva 2002/44/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća propisuje minimalne uvjete za zaštitu radnika od opasnosti koje njihovom zdravlju i sigurnost može nanijeti izloženost mehaničkoj vibraciji.

Procjena izloženosti vibraciji izračunava se u odnosu na standardiziranu vrijednost osmosatne dnevne izloženosti A(8). Nakon što se izračuna vrijednost A(8), ona se zatim uspoređuje s upozoravajućim vrijednostima izloženosti i graničnim vrijednostima izloženosti. Budući da Direktiva propisuje minimalne uvjete, također je nužno provjeriti propisuje li pojedino zakonodavstvo ciljane države članice strože vrijednosti izloženosti.

Ovisno o dnevnoj upozoravajućoj vrijednosti izloženosti (EAV) i dnevnoj graničnoj vrijednosti izloženosti (ELV), poslodavac je obvezan poduzeti odgovarajuće mjere radi kontrole izloženosti vibraciji.

Upozoravajuća vrijednost izloženosti (EAV)

Kada je god radnik izložen vrijednosti vibracije A(8) koja premašuje upozoravajuću vrijednost izloženosti od 2,5 m/s², poslodavac je dužan provesti procjenu rizika rada i uvesti kontrolne mjere. Za više detalja pogledajte Direktivu 2002/44/EZ i zakonodavstvo države članice.

Granična vrijednost izloženosti (ELV)

U svakom slučaju, radnici ne smiju biti izloženi razinama iznad ELV (5,0 m/s²).

Vodič

A(8) < 2,5 m/s².
Dnevna izloženost vibracijama nalazi se ispod razine tijekom rada. Dodatne mjere za smanjivanje izloženosti nisu potrebne.

A(8) = 2 – 5 m/s²
Dnevna izloženost vibracijama iznad razine tijekom rada. Povećan je rizik kod korisnika od nastanka bolesti povezanih s vibracijama. Pogledajte preporuke društva Husqvarna i Direktivu 2002/44/EZ o smjernicama za smanjenje opasnosti od izloženosti vibracijama.

A(8) > 5 m/s²
Dnevna izloženost vibracijama premašuje granične vrijednosti izloženosti. Smanjite broj sati rada u danu i/ili koristite stroj s manjom jednakoznačnom razinom vibracije.

Preporučene radnje u vidu smanjenja izloženosti vibraciji

Koristite samo električne s strojeve s niskim stupnjem vibracije. Ovo se smatra najvažnijom preporukom. Podaci o vibraciji često se mogu naći u tehničkim podacima proizvođača.

Skratite vrijeme uporabe stroja. Budući da je vrijednost A(8) funkcija i vrijednosti vibracije i razdoblja izloženosti, jedna od mogućnosti je i smanjenje vremena uporabe.

Servis i održavanje stroja. Slijedite preporuke proizvođača. Posebno je važno održavati opremu za rezanje i rotirajuće dijelove koji se mogu olabaviti uslijed potrošenosti.