Upute i vodiči

Montaža reznog kućišta na Husqvarna Rider

Husqvarna Rider svestrani je stroj na kojemu priključke možete mijenjati prema predstojećem zadatku. Montaža reznog kućišta ili priključka na kosilicu laka je i traje samo nekoliko minuta. Upozorenje! Prilikom ugradnje rezne jedinice nosite zaštitne naočale. Opruga koja zateže remen može puknuti i uzrokovati ozbiljnu ozljedu.

Popis za provjeru pri montaži reznog kućišta
  1. Postavite kosilicu na ravnu površinu i primijenite parkirnu kočnicu
  2. Provjerite je li poluga za postavljanje visina rezanja u najnižem položaju i je li ručica za podizanje rezne jedinice u položaju za košnju
  3. Gurnite okvir opreme prema dolje i postavite hvatač uz okvir
  4. Pogonski remen postavite u držač remena
  5. Gurnite kućište unutra i umetnite čepove prednje vodilice u žljebove na okviru opreme, po jedan na svakoj strani. Budite pažljivi kako ne biste uglavili ruku.
  6. Kućište gurnite unutra tako da unutarnji čepovi dodiruju dno žljebova na okviru opreme
  7. Postavite pogonski remen oko pogonskih kotača rezne jedinice. Provjerite je li remen postavljen na pravu stranu zateznog kotača.
  8. Okačite na podupirač za podešavanje visine
  9. Pričvrstite steznu oprugu
  10. Postavite prednji poklopac