327 LDX cultivator close up
  1. Tipy
  2. Doporučené produkty
Návody a příručky

Tipy na péči o trávník od společnosti Husqvarna – jak kultivovat půdu

Půda ve vaší zahradě je živý organismus, který potřebuje vzduch, vodu a živiny. Proto je kypření, nebo kultivace půdy, tak důležité pro zdravou zahradu. Z toho důvodu jsme vytvořili příručku k tomuto tématu.

Půda pod trávníkem nebo v záhonech bude postupem času méně výživná. Může dojít k jejímu zhutnění, což znamená, že malé vzduchové kapsy pod povrchem se zmáčknou k sobě a půda ztratí svou strukturu. Když k tomu dojde, voda a živiny již nemohou prostupovat půdou, což znesnadňuje růst kořenů a rostlinám se méně daří. Taková půda vyžaduje kultivaci nebo kypření, což v podstatě spočívá ve zrytí půdy a přidání živin nebo přídavků zlepšujících kvalitu půdy ve formě mulče nebo humusu, který půdu provzdušní. Při rytí můžete vyzkoušet řadu různých technik:

Základní rytí

Nejzákladnějším způsobem, jak zemině poskytnout první pomoc, je popadnout lopatu a začít rýt. Pokud to bude nutné, doplňte do zeminy živiny a humus.

Jedno rytí

Stačí jedno rytí a účinně pokryjete rovnoměrně celou plochu zahrady. Rozdělte oblast na pruhy a vykopejte malou brázdu o šířce kolem 25–30 centimetrů a hloubce jednoho rýče. Odhrňte půdu na stranu, aby byla brázda prázdná. Přesuňte se k dalšímu pruhu a zdvihněte z něj stejné množství půdy, které umístěte do první brázdy, přičemž jak budete postupovat, rozbíjejte velké kusy hlíny. Pokračujte v rytí a přesouvání půdy, dokud takto nebude zpracována celá zahrada. Nakonec naplňte poslední brázdu půdou, kterou jste si odložili stranou z první brázdy.

Kultivace povrchu

Pokud není půda zhutněná, mohla by postačit povrchová kultivace. Použijte jen hrábě nebo motyku a zkuste nenarušit strukturu půdy pod hloubkou přibližně 5–8 centimetrů.

Přístup bez rytí

Dobře udržovaný trávník nemusí nutně vyžadovat rytí. Mulčování na půdě ve vrstvách organické hmoty do hloubky 6–10 centimetrů by mělo stačit. V době výsevu shrabte mulč před setím semene.

Kdy není vhodná doba na rytí

Pokud je půda příliš vlhká, měli byste se vyvarovat rytí, aby nedošlo k narušení struktury půdy.

A nezapomeňte, že hlavním heslem je vždy kyprost. Aby se rostlinám dařilo, potřebují minerály, vzduch, vodu a organické látky. Nejlépe toho dosáhnete, když budete obdělávat půdu, obracet zeminu a přidávat humus.