Rider 16 AWD
 1. Příručka
 2. Doporučené produkty
Návody a příručky

Jak nastartovat sekačku Husqvarna se sedící obsluhou a vpředu zavěšeným žacím ústrojím

Při startování sekačky Husqvarna se sedící obsluhou a vpředu zavěšeným ústrojím se řiďte následujícím jednoduchým postupem.

Kontrolní seznam při spouštění sekačky se sedící obsluhou a vpředu zavěšeným žacím ústrojím

 1. Ujistěte se, že je obtokové rameno ve vnitřní poloze.
 2. Pokud máte model AWD, každá náprava má jedno rameno.
 3. Když sedíte, měl by být aktivován spínač sedadla.
 4. Zvedněte žací ústrojí zatažením za páčku do přepravní polohy.
 5. Aktivujte parkovací brzdu.
 6. Pokud je motor studený, použijte sytič naplno.
 7. Nastavte plyn do střední polohy.
 8. Po nastartování motoru klíček ihned uvolněte.
 9. Postupně sytič povolujte.