Návody a příručky

Montáž žacího ústrojí na sekačku Husqvarna se sedící obsluhou a vpředu zavěšeným ústrojím

Vaše sekačka Husqvarna se sedící obsluhou a vpředu zavěšeným žacím ústrojím je univerzální stroj, který umožňuje měnit nástavce podle prováděné práce. Montáž žacího ústrojí nebo nástavce na sekačku je snadná a zabere pouze několik minut. Varování! Při montáži žacího ústrojí používejte ochranné brýle. Pružina, která napíná řemen, může prasknout a způsobit vážné zranění.

Kontrolní seznam pro montáž žacího ústrojí
  1. Zaparkujte sekačku na rovné ploše a aktivujte parkovací brzdu
  2. Zkontrolujte, zda je páčka pro nastavení výšky sečení v nejnižší poloze a zda je zvedací páka žacího ústrojí v poloze pro sečení.
  3. Zatlačte rám ústrojí dolů a umístěte západku proti rámu.
  4. Nasaďte řemen do držáku řemene.
  5. Zasuňte ústrojí dovnitř a umístěte přední vodicí čepy do drážek umístěných na obou stranách rámu. Dejte pozor, aby nedošlo k zachycení ruky.
  6. Zasuňte jednotku dovnitř tak, aby vnitřní čepy dosedly na spodní stranu drážek v rámu.
  7. Hnací řemen nasaďte na hnací kola žacího ústrojí. Zkontrolujte, zda je řemen umístěn na správné straně kola napínače řemenu.
  8. Zavěste jej za vzpěru nastavení výšky.
  9. Zajistěte upínací pružinu.
  10. Nasaďte přední kryt.