Návody a příručky

Jak vyměnit olej v sekačce na trávu Husqvarna

Olej vyměňte vždy po 25 hodinách provozu nebo po každé sezóně. Při provozu v prašném, nečistém prostředí může být nutné vyměňovat olej častěji. Existují dva způsoby vypuštění oleje, oba jsou ukázány v tomto videu.

Než začnete vypouštět olej a nakloníte sekačku na trávu, vyprázdněte palivovou nádrž tak, že necháte běžet motor, dokud nebude nádrž prázdná.

Jak vyměnit olej pomocí olejového čerpadla

 1. Odpojte kabely zapalovací svíčky a tyto kabely umístěte tak, aby nemohly přijít do kontaktu se svíčkou.
 2. Sejměte uzávěr nádrže motorového oleje / měrku oleje a položte je na čistý povrch.
 3. Pomocí čerpadla vyprázdněte olejovou nádrž. Po skončení vyčistěte nástavec, aby nedošlo k rozlití oleje.
 4. Pomocí měrky oleje zkontrolujte, zda byl odstraněn veškerý olej.
 5. Doplňte olej podle specifikací oleje a jeho množství, které najdete v uživatelské příručce.
 6. Pomocí měrky zkontrolujte, zda je množství oleje správné.

Jak vyměnit olej nakloněním sekačky na trávu

 1. Vyprázdněte nádrž na palivo tím, že budete sekačku na trávu používat tak dlouho, dokud v ní nezůstane žádný benzín.
 2. Odpojte kabely zapalovací svíčky a tyto kabely umístěte tak, aby nemohly přijít do kontaktu se svíčkou.
 3. Sejměte uzávěr nádrže motorového oleje / měrku oleje a položte je na čistý povrch.
 4. Umístěte nádobu do vhodné vzdálenosti od sekačky.
 5. Nakloňte sekačku na trávu směrem k nádobě tak, aby se vzduchový filtr nacházel v nejvyšším bodě.
 6. Rozlitý olej očistěte.
 7. Pomocí měrky zkontrolujte, zda byl odstraněn veškerý olej.
 8. Doplňte olej podle specifikací oleje a jeho množství, které najdete v uživatelské příručce.
 9. Pomocí měrky zkontrolujte, zda je množství oleje správné.