1/1

Зелена бензинова туба

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание на продукта

Специално пригодена за косачки и коли с катализаторни конвертери.
Гъвкава тръба на отвора, позволяваща пълнене от различни страни.