1/1

File gauge for saw blades

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание на продукта

File gauge including file for saw blade that ensures correct filing technique and filing angles.

Продуктова информация

Сравнете технически характеристики и функциите с подобни продукти на Husqvarna.
Сравняване

File gauge for saw blades

№ на арт. 505 69 81‑20