Príručky na používanie

Ako naštartovať reťazovú pílu

Možno tomu nebudete veriť, ale, „ako naštartovať reťazovú pílu?“ je bežnou otázkou (alebo aspoň častým vyhľadávaním na Googli) medzi používateľmi reťazových píl. V tejto príručke sme zhrnuli niekoľko tipov, ako pripraviť vašu pílu na špičkový výkon.

Existujú dva správne spôsoby, ako naštartovať reťazovú pílu: na zemi alebo s pílou medzi nohami. Bez ohľadu na to, aký spôsob štartovania zvolíte, nezabudnite, že brzda reťaze musí byť vždy aktivovaná. Mnoho modelov reťazových píl je možné naštartovať v polohe, ktorá je známa ako poloha polovičného plynu. Ak pri štartovaní pomocou niektorého z týchto režimov nie je aktivovaná brzda, reťaz sa môže otáčať.

Štartovanie studeného motora

  1. Aktivujte brzdu reťaze.
  2. Ak je model vybavený ovládaním dekompresie – stlačte ho.
  3. Aktivujte sýtič. Ak je píla vybavená odvzdušňovačom/palivovým čerpadlom, niekoľkokrát stlačte balónik, kým v ňom nie je vidieť palivo, čo znamená, že sa palivo dostalo do karburátora.
  4. Štartovanie na zemi: Pravé chodidlo vložte do zadnej rukoväti a ľavou rukou pevne držte prednú rukoväť. Štartovanie s pílou medzi nohami: Zadnú rukoväť vložte medzi stehná a za pravé koleno. Prednú rukoväť pevne držte ľavou rukou.
  5. Potiahnite rukoväť štartovacieho lanka pravou rukou. Postup opakujte, kým motor nenaskočí.
  6. Zatlačte sýtič (polovičný plyn) a ťahajte, kým píla nenaštartuje.
  7. Pridajte plyn, aby motor pracoval na voľnobeh, a potom uvoľnite brzdu reťaze.
Reťazové píly

Viac informácií o našom rade reťazových píl

Ďalšie informácie

Štartovanie teplého motora

Keď je motor teplý, naštartuje aj bez sýtiča. Postupujte podľa vyššie uvedených pokynov, ale ignorujte body týkajúce sa sýtiča. Ak je ťažké naštartovať motor, nastavte polovičný plyn. K funkcii polovičného plynu sa dostanete tak, že najskôr úplne aktivujete sýtič a potom posuniete ovládač späť.