Chainsaw 562XP
Príručky na používanie

Ako správne naostriť pílovú reťaz

Ak chcete pracovať efektívne, bezpečne a presne, reťaz musí byť ostrá a správne napnutá. Použitie brúsnej mierky uľahčuje udržiavanie reťaze v dobrom stave.