Príručky na používanie

6 krokov k úspešnému spiľovaniu stromov

Pri spiľovaní stromov sú kľúčovým faktorom správne techniky práce. Vďaka nim vytvoríte bezpečné pracovné prostredie a navyše budete pri práci efektívnejší.

1. Plánovanie dopredu

Pri odstraňovaní stromov pomocou reťazovej píly je kľúčová príprava. Ak naplánujete pílenie a lesnícke vybavenie, ktoré chcete priniesť, nielenže bude práca bezpečnejšia, ale aj práca po ťažbe bude oveľa jednoduchšia. V prvom rade si položte otázku, či sa v okolí nenachádzajú väčšie prekážky – napríklad nadzemné elektrické vedenie, cesty alebo budovy. Rozmiestnite výstražné značky, ak viete, že vaším pracovným územím prechádza cesta alebo že okolo neho denne prechádza veľa ľudí.

Working with chainsaws part 1

2. Skontrolujte smer pádu

Pokračujte určením smeru pádu starostlivým preštudovaním stromu. Ako vyzerajú konáre a ako rastú? Zohľadnite tiež smer vetra. Ak si nie ste istí prirodzeným smerom pádu stromu, odstúpte od stromu a skontrolujte ho pomocou olovnice (podrobnosti nájdete v rámčeku s tipmi). Vyčistite okolie stromu v zamýšľanom smere pádu. Vyčistite tiež približne 45 stupňov za stromom v oboch smeroch, čím vytvoríte ústupovú cestu.

Images Working with chainsaws, part 2

3. Odvetvite kmeň

Po vyčistení oblasti umiestnite výstražné značky a určte smer spustenia stromu a svoju ústupovú cestu. Je potrebné skontrolovať, či je v nádrži dostatok paliva na vykonanie ďalšej úlohy. Potom sa môže odvetviť kmeň a zbaviť všetkých konárov a vetvičiek, ktoré by mohli prekážať pri pílení hlavného rezu. Najbezpečnejší spôsob odvetvovania je ťahanie reťaze (spodná časť vodiacej lišty) zhora nadol.

4. Vyberte si techniku pílenia

Keď je kmeň bez konárov až do výšky ramien, je načase vykonať hlavný rez. Pri tom je dôležité mať na pamäti dve veci: nedorez má mať rovnomernú hrúbku so správnymi rozmermi a predtým, ako strom môže zovrieť vodiacu lištu, sa má vložiť klin alebo páčidlo. Technika, ktorá sa použije na pílenie, závisí od veľkosti a sklonu stromu a od veľkosti lišty vašej reťazovej píly. Zostavili sme informácie o rôznych technikách, aby ste sami zistili, ktorá metóda najlepšie vyhovuje vašim podmienkam.  

Images Working with chainsaws, part 2

5. Skontrolujte choroby

Ak si všimnete, že má drevo zmenenú farbu a je mäkké, alebo ak spodná časť kmeňa vyzerá napučaná alebo chorá, musíte postupovať veľmi opatrne. Naznačuje to, že strom je napadnutý hnilobou, čo znamená, že vlákna dreva sú oslabené. Keď sa to stane, strom spúšťajte v prirodzenom smere pádu. Ak nemáte istotou, použite navijak. Napadnutie hnilobou zvyčajne ustupuje vyššie na strome, takže jednou z možností môže byť spustenie stromu s použitím vyššieho pňa.

Reťazové píly

Viac informácií o našom rade reťazových píl

Ďalšie informácie

6. Vyberte si svoj nástroj

Pri spiľovaní stromu máte na výber niekoľko nástrojov na spiľovanie. Veľkosť stromu určuje, aký typ lesníckeho vybavenia budete potrebovať. Pri najmenších stromoch väčšinou nepotrebujete nástroje na spiľovanie. Vystačí vám sila vašich rúk, prípadne s pomocou dlhej tyče. Klin poskytuje väčšiu silu pri spiľovaní ako rôzne typy páčidiel. V extrémnych prípadoch môžete použiť lano a navijak, čo je najbezpečnejší a najsilnejší spôsob, ako poraziť strom. Ďalšie informácie o rôznych nástrojoch nájdete v rámčeku s údajmi

Ako odhadnúť výšku stromu
  • Držte palicu s rukou natiahnutou rovno pred seba, aby bola dĺžka palice rovnaká ako vzdialenosť medzi vaším okom a rukou a palicou držanou zvisle a aby sa medzi vaším okom, rukou a horným koncom palice vytvoril pravouhlý trojuholník.
  • Namierte na strom a postavte sa tak, aby sa strom zdal byť rovnako vysoký ako dĺžka palice. Ak je strom naklonený, dosiahnete presnejší výsledok, ak budete merať zboku, aby sa strom nenakláňal ani k vám, ani od vás.
  • Vzdialenosť medzi vami a stromom sa teraz rovná výške stromu.
 
Illustrations Use Chainsaw Book 1 Working with chainsaws, part 1
Ako merať naklonenie stromu olovnicou
  • Namierte olovnicu smerom k vrcholu kmeňa stromu.
  • Zmerajte vzdialenosť od bodu kontaktu olovnice k stredu kmeňa.
Nástroje na spiľovanie stromov
  • Stúpacie páčidlo je vhodné pre malé stromy pri prerieďovaní. Vložte nástroj pred dokončením hlavného rezu a postavte sa celou svojou váhou na rameno páky. Páčidlo je spravidla teleskopické a môžete ho nosiť v puzdre na opasku.
  • Páčidlo sa používa pri relatívne malých stromoch. Na maximalizovanie zdvíhacej sily sa tento nástroj vkladá – pred dokončením hlavného rezu – do stredu hlavného rezu úplne vzadu. Zdvíhajte nohami a chrbát držte vystretý.
  • Nárazová tyč sa používa rovnako ako páčidlo, ale môže sa použiť aj ako úderový nástroj pri používaní klinov.
  • Kliny sú najvhodnejšie pre stredné až veľké stromy. Vkladajú sa pred dokončením hlavného rezu a zarážajú sa dnu sekerou alebo nárazovou tyčou. Vždy používajte kliny vyrobené z plastu alebo hliníka, aby nehrozilo poškodenie reťaze, ak by ste do nich omylom zarezali.
  • Navijak sa používa v situáciách, kde potrebujete maximálnu silu a bezpečnosť. Pre maximálny efekt sa drôt pripevňuje čo najvyššie na strome.
Images Working with chainsaws, part 2