Images Working with chainsaws, part 2
  1. Sprievodca
  2. Lišty
Príručky na používanie

Ako sa starať o vodiacu lištu reťazovej píly

Keď robíte údržbu svojej reťazovej píly, mali by ste tiež skontrolovať, či vodiaca lišta píly nevyžaduje údržbu alebo výmenu.

Údržbu vodiacej lišty reťazovej píly vykonáte podľa týchto krokov

  1. Uvoľnite uťahovaciu skrutku, demontujte kryt spojky, potlačte vodiacu lištu a potom zložte reťaz.
  2. Použite skrutkovač na vyčistenie drážky vodiacej lišty.
  3. Vyčistite mazací otvor na mazanie reťaze.
  4. Overte, či koliesko na špici nie je uvoľnené. Ak je uvoľnené, vodiacu lištu je nutné vymeniť.
  5. Skontrolujte, či na vodiacej lište nie sú žiadne ryhy.
  6. Tieto ryhy odstráňte plochým pilníkom.
  7. Skontrolujte, či koniec vodiacej lišty nie je opotrebovaný. Ak je opotrebovaný len na jednej strane, môžete vodiacu lištu otočiť opačne. Ak sú obe strany lišty opotrebované, je potrebné ju vymeniť za novú.
  8. Skontrolujte opotrebovanie drážky vodiacej lišty pokývaním reťaze zo stranu na stranu. Ak sa kýve, lištu je nutné vymeniť.