Príručky na používanie

Našich 7 najlepších rád pre bezpečné a úsporné odvetvovanie

Keď pracujete s reťazovou pílou, odvetvovanie je zvyčajne činnosť, ktorá vyžaduje najviac času a námahy. Inými slovami, môžete veľa získať, ak sa naučíte dobrú techniku.

Ak s odvetvovaním začínate, mali by ste myslieť na bezpečnostné opatrenia pre reťazovú pílu, postupovať pomaly a metodicky a len postupne zvyšovať pracovné tempo. A nezabúdajte na to, že ak začnete pociťovať únavu v chrbte, môže to znamenať, že potrebujete zlepšiť svoju techniku. Tu je niekoľko základných pravidiel pre bezpečné a efektívne odvetvovanie stromov.

1. Správna výška

Najlepšia pracovná výška na rezanie konára je tá, keď sa strom nachádza medzi výškou pása a výškou kolien. Správnu pracovnú výšku môžete dosiahnuť tým, že sa pokúsite spíliť strom tak, aby spadol cez iné ležiace stromy, polená, kamene alebo iné vyvýšeniny v teréne. Pamätajte na to, aby ste sa zohýbali v kolenách a nie v chrbte.

2. Stabilne a bezpečne

Postavte sa pevne na ľavú stranu kmeňa s nohami od seba v 45-stupňovom uhle ku kmeňu. Pílu pri práci držte blízko tela a zachovávajte postoj, ktorý je pevný v dvoch smeroch. Nezabúdajte na dostatočný dosah, aby bol pohyb nohami počas odvetvovania, ktorý je spojený s rizikom, čo najmenší.

3. Držte ju dole

Aby ste sa vyhli nehodám, je dôležité reťazovú pílu nedvíhať nad kmeň viac, ako je potrebné. Pílu prenášajte čo najmenej a používajte ju ako páku, pričom telo píly spočíva na kmeni alebo sa opiera o vašu nohu. Odvetvovanie bude jednoduchšie a efektívnejšie s kratšou vodiacou lištou (13”–15”).

Chainsaw 550 XP

4. Kontrolovaný pohyb

Vždy, keď pohybujete nohami, držte vodiacu lištu na druhej strane kmeňa. Keď sa pohybujete, reťaz nesmie byť v pohybe. Pílu držte za obe rukoväti, keď prekonávate krátke vzdialenosti. Nikdy nie len za zadnú rukoväť. Na dlhšie vzdialenosti aktivujte brzdu reťaze a pílu neste držaním za prednú rukoväť.

5. Dávajte pozor na spätný náraz

Vyhýbajte sa rezaniu špičkou vodiacej lišty. Vaše palce a prsty musia počas odvetvovacích prác vždy obopínať rukoväti. Používajte dĺžku vodiacej lišty, ktorá je vhodná na daný priemer stromu.

6. Vyhýbajte sa zovretiu

Zistite, akým spôsobom sú vetvy napružené, a píľte na opačnej strane vetvy. Vtedy je nepravdepodobné, že by sa vám vodiaca lišta zasekla pod váhou vetvy. Ak máte pochybnosti, píľte vetvu na viackrát, začnite z vonkajšej strany a postupujte ku kmeňu.

7. Zabrzdenie pred odvetvovaním

Nechajte reťazovú pílu spočívať na kmeni, kým odstránite konáre a kusy dreva svojou pravou rukou. Ako prvé uvoľnite plyn a poistku plynu a aktivujte brzdu reťaze. Ak je reťazová píla vybavená systémom TrioBrakeTM, aktivovať brzdu reťaze pred odstraňovaním konárov je ešte jednoduchšie.

Pílenie smerom dole, keď sa reťaz snaží ťahať pílu smerom ku kmeňu, je známe ako pílenie s ťahaním reťaze. Pílenie odspodku, keď sa reťaz snaží posunúť pílu smerom k vám, je známe ako pílenie s tlačením reťaze.

Odvetvovanie rozličných strán kmeňa
  1. Keď odvetvujete pravú stranu, vždy stojte na ľavej strane kmeňa. Oprite si reťazovú pílu o kmeň s vodiacou lištou na pravej strane. Píľte ťahaním alebo tlačením reťaze.
    Oprite si pravú nohu o kmeň, aby ste získali lepšiu rovnováhu.
  2. Keď odvetvujete vrcholok stromu, oprite vodiacu lištu o kmeň. Píľte s tlačením reťaze. Pravú nohu oprite o telo píly. Píľte odspodu, aby sa reťaz snažila tlačiť pílu smerom k vám.
    Tento postup je známy ako pílenie tlačením reťaze.
  3. Keď odvetvujete na ľavej strane, oprite si pílu o kmeň a jednu nohu. Píľte ťahaním alebo tlačením reťaze.
Učte sa a objavujte

Získajte viac informácií o lesníctve a profesionálnej starostlivosti o stromy

Prečítať si články