Digitálny nástroj na správu strojového parku

Husqvarna Fleet Services™ je naša profesionálna platforma s digitálnymi službami pre pripojené zariadenia a vybavenie. Je to aj nástroj, ktorý využijete na riadenie a ovládanie robotických kosačiek na trávu.

Tieto služby sú bezplatné a poskytujú vám prehľad o celom vašom strojovom parku – vrátane geografickej polohy každého zariadenia, pracovného výkonu a technického stavu – priamo vo vašom smartfóne, tablete alebo notebooku. Získate aj údaje, ktoré vám pomôžu optimalizovať veľkosť a využitie vášho strojového parku.

Spravujte svoje robotické kosačky na trávu pomocou Husqvarna Fleet Services™

S nákupom profesionálnych robotických kosačiek získate prístup aj k aplikácii Husqvarna Fleet Services™, pomocou ktorej ich budete môcť jednoducho sledovať a ovládať zo smartfónu, tabletu alebo notebooku. Je to presne také jednoduché, ako by ste očakávali.

Monitorujte a ovládajte svoje robotické kosačky na trávnik

Možnosti: 6
Vzdialená správa
Ovládanie odkiaľkoľvek

Nastavte harmonogram či výšku kosenia, prípadne pred príchodom búrky zaparkujte svoje kosačky. Značky vám umožňujú presne ovládať všetky vaše kosačky, zoskupovať ich a zadávať skupinové príkazy.

Sledovanie kosačiek
Majte prehľad o ich presnej polohe

Vďaka zabudovanej funkcii GPS môžete vždy poznať presnú polohu a stav každej robotickej kosačky. V zobrazení mapy môžete vybrať viacero kosačiek a zadať príkaz všetkým kosačkám v konkrétnej oblasti naraz.

_Fleet services automower list (Web use only)
Hodnotné poznatky
Uistite sa, že všetko pracuje bez problémov.

V prípade akejkoľvek neočakávanej situácie, napríklad zastavenia jednej kosačky, dostanete okamžite oznámenie do telefónu. Informácie o čase a mieste výskytu problémov vám poskytnú cenné poznatky, aby ste mohli neustále nastavovať a zlepšovať svoju inštaláciu.

Husqvarna FleetServices, App, Area details EPOS Robotic mower (Web use only)
Kontrola výkonnosti

Kontrolujte výkonnosť každý deň

Môžete si prezrieť denné údaje a zistiť, či sa neplánované zastavenia nevyskytujú príliš často alebo či je veľkosť kosačky vhodná pre danú pracovnú oblasť. To vám pomôže zefektívniť strojový park a zvýšiť jeho produktivitu.

Husqvarna Fleet Services, App, Machine usage Robotic mower (Web use only)
Spravujte viacero kosačiek
Zoskupte svoje kosačky a spravujte ich efektívne

V prípade väčších strojových parkov je možné kosačky zoskupiť a potom priradiť k rôznym tímom alebo miestam kvôli jednoduchšej manipulácii.

Husqvarna Fleet Services, App, Filter (Web use only)
Upozornenia na servis
Dostávajte včasné upozornenia na servis

Upozornenia na servis môžete získať na základe kalendárneho času, aby ste zaistili neustále vynikajúci stav svojho zariadenia.

Husqvarna FleetServices, App, Service reminder Robotic mower (Web use only)
Landscaper using Fleet Services app

Sledujte všetky zariadenia a optimalizujte svoj strojový park

Riadenie veľkého, zmiešaného a rozsiahleho strojového parku je so službou Husqvarna Fleet Services™ jednoduché. Údaje z každého zariadenia môžete sledovať, zhromažďovať a analyzovať s ohľadom na geografickú polohu, prevádzkové hodiny a históriu servisu. To vám pomôže zaistiť optimálne zloženie strojového parku, jeho dokonalý technický stav a efektívne využitie.

Monitorujte celý svoj strojový park

Možnosti: 6
Kontrola inventáru

Všetky vaše zariadenia v jednej aplikácii

Pomocou Husqvarna Fleet Services™ stačí skontrolovať zoznam zásob a presne viete, koľko zariadení z každého typu máte. Dajte im jedinečné názvy a budete môcť ich ľahko rozoznať.

Kategórie zariadení
Vytvorte skupiny na jednotlivé účely

Môžete vytvárať skupiny na rôzne účely a „označiť“ každé zariadenie. Môžete napríklad „označiť“ zariadenia pre rôzne lokality, rôzne tímy atď. Vďaka tomu budete môcť jednoducho používať rôzne roly v službe Husqvarna Fleet Services™ pri každodennej práci.

Husqvarna Fleet Services, App, Tags (Web use only)
Poloha stroja
Nájdite ich všetky na mape

Keď sa pripojené zariadenie dostane do dosahu pripojenia Bluetooth® aplikácie, jeho umiestnenie sa zaznamená. Takže vždy, keď hľadáte zariadenie, stačí skontrolovať mapu a zistiť, či je na sklade, v servise alebo mimo prevádzky.

Husqvarna FleetServices, App, Machine location (Web use only)
Štatistiky používania

Spoznajte vyťaženosť pri používaní

Keďže systém sleduje hodiny motora a používanie každého zariadenia, pomocou služby Husqvarna Fleet Services™ môžete jednoducho získať prehľad. Môžete vytvoriť záznam pracovného dňa s podrobnými informáciami o hodinách používania za každý deň.

Husqvarna Fleet Services, App, Machine usage handheld and wheeled (Web use only)
Prehľad služby
História servisu a oznámenia

S prístupom k histórii servisu každého jednotlivého zariadenia je oveľa jednoduchšie sledovať jeho stav a riešiť problémy v prípade poruchy. Dostávajte pripomenutia na servis na základe skutočných hodín motora alebo kalendárového času a zaistite tak, že vaše zariadenie bude vždy v skvelom stave.

Fleet Services Maintenance plan in app (Web use only)
Uhlíková stopa
Znížte svoje emisie CO₂

Kalkulačka uhlíkovej stopy vám poskytuje údaje a štatistiky, ktoré vám pomôžu prijať vhodné opatrenia. Spoznáte svoje celkové emisie CO₂ v kilogramoch a typy zariadení, z ktorých pochádzajú.

HUSQVARNA FleetServices, Carbon Footprint, Mobile Device (Web use only)
Husqvarna FleetServices, Machine Sensor (Web use only)
Snímač zariadení Fleet Services™
Pomocou snímača zariadení je možné prepojiť rôzne druhy vybavenia.
Husqvarna FleetServices, Sensor Key (Web use only)
Kľúč na snímač zariadení Fleet Services™
Pomocou kľúča snímača sa odstraňuje kryt pri výmene akumulátora.

Otázky a odpovede týkajúce sa Husqvarna Fleet Services™

  1. Stiahnite si aplikáciu Husqvarna Fleet Services™ do smartfónu:
    aplikácia Husqvarna Fleet Services™ v App Store
    aplikácia Husqvarna Fleet Services™ na Google Play
  2. Zaregistrujte účet svojej firmy v aplikácii alebo na webovom portáli Husqvarna Fleet Services™ podľa tam uvedených pokynov. 
  3. Prihláste sa do účtu a začnite vytvárať inventár pridávaním zariadení do vášho strojového parku.
  4. Pripojte svoje zariadenia.
  5. Pridajte členov svojho tímu do služby Husqvarna Fleet Services™ podľa pokynov na webovom portáli.

Registrácia do funkcie Husqvarna Fleet Services™

Počet robotických kosačiek, zariadení a používateľov, ktorý môžete pridať do jedného účtu Husqvarna Fleet Services™, nie je obmedzený. Môžete ich zoskupiť pomocou značiek a filtrov, čo vám pomôže spravovať veľké množstvo aktív v jednom účte.

Robotické kosačky pripojené k Husqvarna Fleet Services™ vám pri prevádzke v oblasti s pripojením GSM vždy poskytnú aktuálny stav a polohu.
Ak používate aplikáciu Husqvarna Fleet Services™ (v mobile alebo tablete) v teréne a aplikáciu Husqvarna Fleets Services™ Gateway v skladovacom priestore, budete môcť nepretržite sledovať svoje zariadenia s pripojením Bluetooth®. V opačnom prípade budú údaje uvádzať poslednú známu polohu vášho zariadenia.

Odporúčame, aby si každý, kto používa ručné alebo kolesové zariadenia, aplikáciu stiahol. Počas pracovného dňa tak budú údaje z vašich výrobkov s rozhraním Bluetooth® nepretržite aktualizované. 

V prípade robotických kosačiek snímač zariadení Fleet Services™ nepotrebujete, pretože komunikujú priamo s cloudom. Snímač zariadení Fleet Services™ nepotrebujete ani v prípade výrobkov Husqvarna so zabudovaným pripojením Bluetooth® – majú zabudovaný snímač, ktorý komunikuje s mobilnou aplikáciou Fleet Services™ alebo bránou. Externý snímač zariadení Fleet Services™ potrebujú iba výrobky, ktoré nemajú zabudovanú komunikáciu ani pripojenie Bluetooth®.

Áno, snímače môžete nainštalovať aj na zariadenia ktorejkoľvek inej značky od iného výrobcu na ich pripojenie k aplikácii Husqvarna Fleet Services™.

Nie. Poloha zachytená systémom je vždy tá „posledná známa“ tak, ako ju vidí niektorá z aplikácií firemnej skupiny náradia. Poloha zariadenia podľa GPS pochádza zo smartfónu a nie zo samotného snímača.

Snímače si môžete objednať od predajcu Husqvarna alebo priamo od nás, spoločnosti Husqvarna.

Aplikácia Husqvarna Fleet Services™ Gateway je navrhnutá len na jednu úlohu – zisťovať prítomnosť veľkého počtu zariadení, keď sa vrátia na uskladnenie, realizovať ich návrat a potom nahrať údaje zariadení. Najväčšou výhodou aplikácie Fleet Gateway je to, že je nehybne umiestnená vo vašom skladovacom priestore, pripojená k službe Wi-Fi a napájaná 24/7.

Aplikáciu si môžete stiahnuť tu:

Aplikácia Husqvarna Fleet Services™ Gateway (iba Android)

Zistite viac o postupe nastavenia aplikácie Husqvarna Fleet Service™ Gateway.

Digitálne služby a aplikácie v rámci platformy Husqvarna Fleet Services™ ponúkame bez peňažného poplatku. Náklady vám môžu vzniknúť v prípade, že potrebujete hardvér, ako sú snímače a mobilné zariadenia. Váš poskytovateľ sieťového pripojenia si môže účtovať poplatky za dátový prenos.

Prečítajte si našich sprievodcov službou Husqvarna Fleet Services™ na samoobslužnom portáli Husqvarna.