Produkty a inovácie

Praktický nástroj na znižovanie emisií CO2

Neprestajne aktualizujeme náš digitálny nástroj správy strojového parku Husqvarna Fleet Services™. Jedna z najnovších funkcií je kalkulačka uhlíkovej stopy, ktorá pomáha organizáciám, ktoré majú na starosti zeleň, vypočítať si uhlíkovú stopu svojho strojového parku a uskutočniť kroky na zníženie svojich dopadov na životné prostredie.

V rámci našej ambície vyvíjať trvalo udržateľné výrobky a riešenia sme počas roka 2019 prišli s kalkulačkou uhlíkovej stopy. Táto nová funkcia je súčasťou služieb Husqvarna Fleet Services™– inteligentné softvérové riešenie, ktoré zhromažďuje údaje z vášho strojového parku. Poskytuje správcom zelene pohľad dovnútra, vďaka ktorému je možné analyzovať trendy a určiť oblasti na zlepšenie pre celkové zvýšenie produktivity. Uhlíková stopa je rozdelená podľa oblasti použitia, kategórie výrobku, typu motora a miesta.

Prepojené vybavenie pre pracovný deň bez problémov

Služby Husqvarna Fleet Services™ predstavujú jednoduchší spôsob ako sledovať všetky možné typy zariadení vďaka snímačom v strojoch alebo ich vstavanej konektivite (a to platí aj pre stroje iných výrobcov). Údaje o zariadení sú vysielané cez Bluetooth® alebo mobilné siete a odoslané na účet na cloude, ku ktorému sa viete pripojiť zo svojho telefónu, tabletu alebo notebooku.

Všetky podstatné údaje vždy na dosah

Len s niekoľkými poklepnutiami alebo klikmi na obrazovke získate prístup k tomuto:

Kontrola inventáru
Kompletný prehľad všetkého vybavenia rozdelený podľa kategórie stroja, podkategórie a modelu. Ľahko prístupný pre každého používateľa v spoločnosti.

Umiestnenie stroja
Lokalizujte a premiestňujte vybavenie medzi rôznymi zákazkami a určite a navráťte vybavenie, ktoré nebolo odovzdané na konci dňa.

Štatistiky strojov
Dôkladný pohľad na sezónne, týždenné a denné využitie každého kusu vybavenia zo strojového parku podľa oblasti použitia.

Servisný prehľad
Prístup k servisnej histórii a prehľadu toho, pre ktoré stroje nastal čas na pravidelnú servisnú prehliadku. Umožňuje viesť stratégiu opráv založenú na faktoch a pomáha pri rozhodovaní o nahrádzaní vybavenia.

Ovládanie a diagnostika kosačky Automower®
Viete si pozrieť všetky robotické kosačky na mape, riešiť problémy, ako aj spustiť, zastaviť, zmeniť výšku kosenia alebo upraviť časový harmonogram, či už pre jednu alebo viac kosačiek naraz.