Produkty a inovácie

Praktický nástroj na znižovanie emisií CO2

Neprestajne aktualizujeme náš digitálny nástroj správy strojového parku Husqvarna Fleet Services™. Jedna z najnovších funkcií je kalkulačka uhlíkovej stopy, ktorá pomáha organizáciám, ktoré majú na starosti zeleň, vypočítať si uhlíkovú stopu svojho strojového parku a uskutočniť kroky na zníženie svojich dopadov na životné prostredie.

V rámci našej ambície vyvíjať trvalo udržateľné výrobky a riešenia sme počas roka 2019 prišli s kalkulačkou uhlíkovej stopy. Táto nová funkcia je súčasťou služieb Husqvarna Fleet Services™– inteligentné softvérové riešenie, ktoré zhromažďuje údaje z vášho strojového parku. Poskytuje správcom zelene pohľad dovnútra, vďaka ktorému je možné analyzovať trendy a určiť oblasti na zlepšenie pre celkové zvýšenie produktivity. Uhlíková stopa je rozdelená podľa oblasti použitia, kategórie výrobku, typu motora a miesta.

Prepojené vybavenie pre pracovný deň bez problémov

Služby Husqvarna Fleet Services™ predstavujú jednoduchší spôsob ako sledovať všetky možné typy zariadení vďaka snímačom v strojoch alebo ich vstavanej konektivite (a to platí aj pre stroje iných výrobcov). Údaje o zariadení sú vysielané cez Bluetooth® alebo mobilné siete a odoslané na účet na cloude, ku ktorému sa viete pripojiť zo svojho telefónu, tabletu alebo notebooku.

Všetky podstatné údaje vždy na dosah

Len s niekoľkými poklepnutiami alebo klikmi na obrazovke získate prístup k tomuto:

Kontrola inventáru
Kompletný prehľad všetkého vybavenia rozdelený podľa kategórie stroja, podkategórie a modelu. Ľahko prístupný pre každého používateľa v spoločnosti.

Umiestnenie stroja
Lokalizujte a premiestňujte vybavenie medzi rôznymi zákazkami a určite a navráťte vybavenie, ktoré nebolo odovzdané na konci dňa.

Štatistiky strojov
Dôkladný pohľad na sezónne, týždenné a denné využitie každého kusu vybavenia zo strojového parku podľa oblasti použitia.

Servisný prehľad
Prístup k servisnej histórii a prehľadu toho, pre ktoré stroje nastal čas na pravidelnú servisnú prehliadku. Umožňuje viesť stratégiu opráv založenú na faktoch a pomáha pri rozhodovaní o nahrádzaní vybavenia.

Ovládanie a diagnostika kosačky Automower®
Viete si pozrieť všetky robotické kosačky na mape, riešiť problémy, ako aj spustiť, zastaviť, zmeniť výšku kosenia alebo upraviť časový harmonogram, či už pre jednu alebo viac kosačiek naraz.

Služby

Zistite viac o službách Husqvarna Fleet Services™

Prečítajte si viac