Čo je brána Husqvarna Fleet Services™ a ako ju nastavím?

Čo je brána Husqvarna Fleet Services™?

Brána Husqvarna Fleet Services™ je tablet alebo podobné zariadenie s nainštalovanou aplikáciou Husqvarna Fleet Services™ Gateway. Slúži na odovzdávanie údajov zo strojov do služby Husqvarna Fleet Services™. Túto bránu je tiež možné použiť na pripájanie nových strojov do platformy Husqvarna Fleet Services™.

Spoločnosť Husqvarna odporúča vytvoriť bránu pre služby Husqvarna Fleet Services™, napríklad pripevnením zariadenia brány na trvalé miesto, napríklad na stenu v priestoroch, kde sú stroje uskladnené.

Keď sa vaše zariadenia na konci dňa vrátia do skladu, automaticky sú rozpoznané a brána nahrá ich údaje do systému Husqvarna Fleet Services™. To je užitočné najmä vtedy, ak stroje počas dňa pracovali mimo dosahu signálu Bluetooth.

Poznámka: Aplikácia Husqvarna Fleet Services™ Gateway je dostupná len pre systémy Android.

Konfigurácia brány Husqvarna Fleet Services™

Pri nastavovaní brány Husqvarna Fleet Services™ postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Stiahnite si aplikáciu Husqvarna Fleet Services™ Gateway z obchodu Google Play.
 2. Otvorte aplikáciu Husqvarna Fleet Services™ Gateway. Ak aplikáciu spúšťate prvýkrát, musíte sa prihlásiť s vaším používateľským účtom Husqvarna Fleet Services™. Môže ísť o akýkoľvek účet Husqvarna. Ak máte viac brán, odporúčame vám nastaviť ich s rôznymi účtami Husqvarna. Vďaka tomu bude možné resetovať heslo na jednej bráne bez toho, aby ste museli aktualizovať heslo na všetkých bránach (ktoré sa môžu nachádzať na rôznych miestach pracovnej oblasti). Viac informácií o tom, ako si zjednodušiť správu brán použitím služby Gmail nájdete v článku Používanie jedného účtu Gmail pre viacero brán.
 3. Zvoľte si, či má byť zariadenie s bránou používané ako statická alebo mobilná brána.
  • Statická brána je určená na používanie v dielňach, skladoch a na podobných miestach, kde sa stroje skladujú, keď nie sú v prevádzke. Dbajte na to, aby bolo zariadenie s bránou zapojené do nabíjačky, obrazovka zapnutá a aby zariadenie vždy malo prístup k sieti Wi-Fi.
  • Mobilná brána je určená na používanie v teréne, napríklad vo vozidle, ktoré sa používa na prepravu strojov na pracovisko, alebo v rukách obsluhy. Aplikácia môže byť otvorená na pozadí a je možné používať ju aj s vypnutou obrazovkou zariadenia.
 4. V prípade potreby nastavte polohu, kde sa má zariadenie s bránou používať.
  • Ak konfigurujete statickú bránu, odporúčame vám nastaviť polohu. Znamená to, že brána vždy bude hlásiť danú polohu pre všetky stroje registrované v blízkosti.
  • Ak konfigurujete mobilnú bránu, odporúčame vám tento krok vynechať, pretože sa asi s bránou budete pohybovať a tým by bolo potrebné často registrovať nové polohy.
 5. Pomenujte svoju bránu. Dajte svojej bráne jedinečný názov, ktorý sa dá ľahko spojiť s polohou danej brány.

Keď je brána nakonfigurovaná, začne odosielať údaje zariadení a monitorovať ich polohu.

Poznámka: v prípade potreby môžete tieto nastavenia vždy neskôr zmeniť. Stačí otvoriť nastavenia v pravom hornom rohu a vykonať požadované zmeny.

Bolo tento článok užitočný?