565
  1. Sprievodca
  2. Filtre
Príručky na používanie

Ako vymeniť a vyčistiť vzduchový filter reťazovej píly Husqvarna

Vzduchový filter zabraňuje vniknutiu nečistôt do vašej reťazovej píly Husqvarna. Znečistený alebo nefunkčný filter môže skrátiť jej životnosť. Ponúkame tri typy vzduchových filtrov: štandardný – pre bežné podmienky, zimný – pre teploty okolo bodu mrazu a nižšie, a plstený – pre prašné a suché podmienky.

Postupujte podľa tohto jednoduchého postupu na vyčistenie alebo výmenu vzduchového filtra

  1. Na otvorenie troch západiek na kryte valca reťazovej píly použite skrutkovač s plochou hlavou
  2. Odstráňte kryt valca
  3. Na zdvihnutie a uvoľnenie kovovej západky, ktorá drží vzduchový filter na mieste, použite skrutkovač
  4. Skontrolujte, či vzduchový filter nie je znečistený alebo poškodený
  5. Otvorte vzduchový filter opatrným vložením skrutkovača medzi horný a spodný diel filtra a ich oddelením
  6. Ak je vzduchový filter poškodený alebo veľmi znečistený, musí sa vymeniť
  7. Vyčistite vzduchový filter použitím čistej kefky alebo ho umyte v mydlovej vode
  8. Znova zložte vzduchový filter a uistite sa, že je umiestnený správne na svojom mieste v reťazovej píle predtým, než umiestníte kryt valca naspäť