Príručky na používanie

Ako pravidelne čistiť kosačku Husqvarna Automower®

Na zaistenie najlepšieho možného výkonu a dlhej životnosti je dôležité udržiavať čistotu kosačky Automower®. Kosačka, na ktorú sa nalepilo príliš veľa odrezkov, sa navyše ťažko pohybuje po svahoch. Odporúča sa čistiť ju kefou, postriekať vodou alebo použiť vlhkú handričku. Kosačku Husqvarna Automower® nikdy neumývajte pomocou vysokotlakového čističa alebo rozpúšťadla.

Kontrolný zoznam na čistenie kosačky Husqvarna Automower®

  1. Vypnite robotickú kosačku - hlavný spínač nastavte do polohy VYP (OFF).
  2. Používajte ochranné rukavice
  3. Obráťte kosačku Automower® naopak.
  4. Rukou odstráňte kúsky odrezkov
  5. Pomocou kefy na umývanie riadu odstráňte odrezky z ochranného krycieho kotúča, kolies, karosérie atď.
  6. Otočte sekačku Automower® a zbavte sa uvoľnených odrezkov
  7. Pomocou vlhkej handričky, príp. použitia jemného mydlového roztoku, očistite šasi, telo, panel atď. POZOR Nepoužívajte tečúcu vodu u iných modelov než u Automower® 305 (2020–), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X alebo 415X – pri týchto modeloch je možné použiť vodu zo záhradnej hadice a umyť šasi aj telo kosačky. Na doleštenie plastových častí použite sprej Automower® Care and Shine.
  8. Nezabudnite po každej sezóne absolvovať dôkladné a profesionálne čistenie u predajcu