Príručky na používanie

Napnutie reťaze na vašej reťazovej píle Husqvarna

Čím viac reťaz používate, tým viac sa predlžuje. Nenapnutá reťaz môže odskočiť a spôsobiť vážne až smrteľné zranenie. Preto je dôležité pravidelne reťaz napínať. Napnutie reťaze kontrolujte pri každom dopĺňaní paliva. POZNÁMKA! Nová reťaz píly má dobu zábehu, počas ktorej by ste napnutie reťaze mali kontrolovať častejšie.

Návod, ako napnúť reťaz na vašej reťazovej píle

  1. Deaktivujte brzdu reťaze.
  2. Uvoľnite matice na lište, ktoré držia kryt spojky, použitím kombinovaného kľúča na matice.
  3. Nadvihnite špičku lišty a napnite reťaz pritiahnutím skrutky na napínanie reťaze jej otočením v smere hodinových ručičiek pomocou kombinovaného kľúča. Napnite reťaz tak, aby voľne nevisela zo spodnej strany vodiacej lišty. Presvedčte sa, či môžete reťaz voľne posúvať rukou a či nie je na spodnej strane lišty voľná.
  4. Použite kombinovaný kľúč na opätovné zatiahnutie matíc na lište.