Images Working with chainsaws, part 2
  1. Vodnik
  2. Meči
Navodila in vodniki

Navodila za vzdrževanje meča verižne žage

Pri vzdrževanju verižne žage morate pregledati tudi meč verižne žage, da ugotovite, ali je potreben vzdrževanja ali zamenjave.

Sledite temu postopku za vzdrževanje meča verižne žage

  1. Odvijte pritrdilni vijak, odstranite pokrov sklopke, potisnite meč in nato snemite verigo.
  2. Z izvijačem očistite utor meča.
  3. Očistite odprtino za mazanje z oljem za verigo.
  4. Preverite, da kolesce v konici meča ni razrahljano. Če je razrahljano, je treba meč zamenjati.
  5. Preverite, ali so v meču zareze.
  6. Zareze zbrusite s ploščato pilo.
  7. Preverite obrabo konice meča. Če je obrabljena samo na eni strani, lahko meč obrnete. Če sta obrabljeni obe strani meča, je treba meč zamenjati z novim.
  8. Stresite verigo, da preverite obrabo utora meča. Če je razmajan, morate zamenjati meč.