Izdelki in inovacije

Husqvarna 550 XP® Mark II in Husqvarna 545 Mark II – zmogljivost žaganja

Naši preizkusi so pokazali, da ima žaga 550 XP® Mark II boljšo zmogljivost žaganja kot model Stihl MS 261 C-M.

Illustration Use for Cutting Capacity on .com
  • Merjenje časa in števila vrtljajev motorja se izvaja elektronsko 10-krat v sekundi.
  • Ko verižna žaga prečka prvo točko, se merjenje začne samodejno in se konča, ko prečka drugo točko.
  • Točki sta postavljeni tako, da merjenje poteka samo pri drugem hlodu.

Najboljše zmogljivosti žaganja v svojem razredu

Pri Husqvarni smo v letu 2018 intenzivno preizkušali novi model profesionalne verižne žage 550 XP® Mark II ter ga primerjali z modelom Stihl MS 261 C-M. Preizkusi so potekali v nadzorovanem okolju in rezultati so dokončni.

Kaj je zmogljivost žaganja?
Zmogljivost žaganja opisuje, kako učinkovito verižna žaga opravlja svojo osnovno nalogo – hitro žaganje lesa.
 
Rezultat je neposredno povezan s količino dela, ki ga lahko opravi uporabnik. Višja kot je zmogljivost žaganja, učinkoviteje poteka delo. Posledično lahko v krajšem času opravite več dela, kar pomeni višji dobiček za izvajalca oziroma podjetje.
 
Kako se meri zmogljivost žaganja?
Zmogljivost žaganja se običajno meri v cm²/s, kar označuje prežagano površino na časovno enoto oziroma v kolikšnem času orodje prereže hlod. Enostavneje povedano, meri se čas žaganja skozi kos lesa ob najvišjem nazivnem številu vrtljajev, pri čemer se običajno primerjajo meritve med različnimi modeli.
 
Kako je potekal ta preizkus?
Da bi dosegli res kar največjo točnost, smo preizkus opravljali v mehanski preizkusni napravi s popolnoma novimi verižnimi žagami in novo rezalno opremo. Obe žagi sta žagali skozi tri kvadratne hlode 20 × 20 cm brez lubja.
 
Merjenje poteka pri najvišjem nazivnem številu vrtljajev. Verižna žaga deluje pri polnem plinu in število vrtljajev pri žaganju se prilagaja glede na silo, s katero žaga potiska skozi hlod, pri čemer višja sila pomeni manjše število vrtljajev.
 
Pri preizkusu so hlodi zloženi eden na drugega, hitrost žaganja pa se meri samo pri srednjem. Preizkus je optimiziran tako, da se pravilno število vrtljajev doseže pri drugem hlodu. Z vsakim modelom verižne žage se opravi tri reze in rezultati teh rezov se uporabijo za izračun razlik v zmogljivosti žaganja med modeli.
 
Katera oprema za žaganje je bila uporabljena?
Žagi Husqvarna 550 XP® Mark II in 545 Mark II sta bili opremljeni s 15-palčnim mečem Pixel Husqvarna X-Force in verigo Husqvarna X-Cut SP33G. Verižna žaga Stihl MS 261 C-M je bila opremljena s 15-palčnim mečem Stihl Rollomatic-e in verigo Stihl RM3.
 
Rezultat
Pri vseh preizkusih je Husqvarna 550 XP® Mark II hitreje prežagala hlode in tako dosegla višjo zmogljivost žaganja kot žaga Stihl MS 261 C-M.
 
*Izjava se nanaša na model 550 XP® Mark II ter na preizkus, ki ga je v nadzorovanem okolju izvedla Husqvarna