1/2

Visir med fri sikt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktbeskrivning

Ett visir med tätare och robustare etsat nät, jämfört med det vanliga frisiktsvisiret. Detta förbättrar hållbarheten och ökar skyddet mot sågspån (särskilt fina partiklar).