Automower Husqvarna Solea 1
Nyheter och media

Husqvarna ser robotar sköta framtidens parker och grönytor

Tysta, svävande robotar som själva åker runt och sköter gräsklippningen i stadens parker och grönområden. Det kanske låter som science fiction, men faktum är att Husqvarna tror att detta kan vara verklighet redan 2030.

Tänk dig en drönare, lastad med nio svävande robotgräsklippare, som drivs av solenergi och styrs med artificiell intelligens. Tyst och snabbt tar sig drönaren runt till stadens parker, scannar av området, samlar in data om vad som behöver göras, landar och skickar ut sin flotta av robotgräsklippare. Konceptet heter Solea och är Husqvarnas framtidsvision inom professionell grönyteskötsel.

Solea tar avstamp från en stor global rapport, Future of Urban Parks, som förutspår att antalet parker och grönområden i världens städer kommer att öka fram till 2030. Vi kommer också att få se nya typer av grönområden som t ex takträdgårdar eftersom behovet av gröna rum växer när våra städer befolkas av allt fler innevånare. Detta ställer helt klart nya krav på den professionella park- och grönyteskötseln, enligt Husqvarna, som varit världsledande inom robotgräsklippning sedan 1995.

– Solea är ett exempel på vårt engagemang i att utforska nya möjligheter för att göra våra städer grönare. Dessutom hjälper det dem som arbetar med skötseln att spara tid, förklarar Pavel Hajman, Divisionschef för Husqvarna Division.

Systemet är utformat för att vara i princip självgående med små krav på mänsklig inblandning vilket frigör tid för park och grönyteskötare till mer avancerade arbetsuppgifter än att klippa gräs. Under arbetets gång samlas det dessutom in olika data i realtid om t ex näringsbehov och luftfuktighet som ger parkskötarna en helhetsbild av hur parken mår och vilka insatser som behöver göras.

För att parkbesökarna ska störas så lite som möjligt arbetar systemet mycket tyst och snabbt hela dygnet runt. Att klippa 10 000 kvadratmeter skulle bara ta cirka 8 minuter.

Solea är tänkt att bestå av fem olika delar: en spanare, fasta sensorer som placeras ut i parkerna, en transportdrönare, nio svävande robotgräsklippare och en molnlösning med (AI) artificiell intelligens.

Drönaren, gräsklipparna och spanaren är batteridrivna och laddas till stor del genom solceller. Spanaren samlar in data från sensorerna och skickar informationen vidare till molnet där det görs en uppskattning kring hur mycket tid och hur stor insats som behövs för att klippa gräset på de olika grönytorna i staden. Via molnet får drönaren platskoordinater och en färdrutt med prioritetsordning och transporterar sedan ut spanaren och robotgräsklipparna.

De nio robotgräsklipparna arbetar individuellt eller i grupp och rör sig som svävare 3-5 centimeter över marken. Under arbetet kommunicerar de hela tiden med varandra och med spanaren som varnar för rörelser eller annat som kan hända i parken. Gräsklipparna är också säkerhetsutrustade med sensorer som känner av och identifierar objekt.

Husqvarna solea