Concept Zero automower solar charger
Nyheter och media

Husqvarna Concept ZERO

Husqvarna Concept ZERO är en självständig och hållbar framtida miljölösning där robotgräsklippare kombineras med solkraft, artificiell intelligens (AI), induktionsladdning, virtuella klippgränser och flertalet sensorer. Ett system som är utformat för att framtidens parkarbetare ska kunna klippa gräset utan koldioxidutsläpp, oljud och fasta kablar – samtidigt som man sparar tid.

När städerna växer, växer även antalet grönytor som kräver underhåll. För att möta denna utmaning uppmanades ett designteam hos Husqvarna att utveckla en lösning som minskar trycket på stadens resurser och ger perfekta gräsmattor utan några direkta utsläpp, samtidigt som parkarbetarna ska kunna arbeta under så säkra förhållanden som möjligt.

Resultatet är Husqvarna Concept ZERO, ett framtidskoncept som innebär en autonom lösning byggd kring en sensorutrustad soldriven laddningshub för robotgräsklippare.

”För att minska städernas koldioxidutsläpp måste vi utforska nya idéer som inte tidigare har testats. Designkoncept likt Husqvarna Concept ZERO fungerar som en katalysator för oss att utveckla nya miljölösningar som gagnar både människor och planet”, säger Rajinder Mehra, designchef på Husqvarna.

Under dagtid genererar laddningshuben elektricitet via sina solceller. När robotgräsklipparna är på väg att bli urladdade åker de automatiskt till huben där de laddas genom induktionsladdning bakom inbrottssäkra skjutdörrar. LED-lampor på ovansidan av stationen visar laddningsnivåerna och ger samtidigt ett vackert sken nattetid.

För att övervaka och se till att robotgräsklipparna klipper där man vill, skapar laddningshuben en virtuell karta över området med lika virtuella gränser. När blommor, buskar och träd behöver skötsel upptäcks detta av klipparens sensorer och sänder då en signal till parkarbetarna att det är dags för underhåll.

Husqvarna Concept ZERO har sin grund i Husqvarnas önskan att bidra till Parisavtalets mål att den globala temperatur-ökningen ska hållas under 2 °C. Det finns idag inget beslut om att kommersialisera konceptet.