Forest
Produkter och innovationer

Husqvarna 592 XP®: Bästa skärförmågan i sin klass!

För att uppnå bra resultat behöver du kunna jobba effektivt. Din effektivitet avgörs av din skicklighet, din erfarenhet – och hur effektiva verktyg du använder. Den här effektiviteten – och dess hastighet, skärpa och kraft – mäts i skärförmåga. Ju högre skärförmåga, desto bättre resultat. Det handlar om produktivitet, om yrkesstolthet och om att skapa förutsättningar för bästa tänkbara arbetsdag. Tester har visat att nya Husqvarna 592 XP® ger skärförmåga i toppklass – nästan 5 % vassare än konkurrenterna.

Om testprocessen för motorsågar:

 • Tid och motorvarvtal mäts elektroniskt tio gånger per sekund.
 • När sågen passerar den första punkten startar mätningarna automatiskt. När den passerar den andra punkten slutar de.
 • Punkterna är placerade så att mätningarna endast görs på den andra stocken.
Illustration Use for Cutting Capacity on .com

VAD ÄR SKÄRFÖRMÅGA?

Skärförmåga kan användas som ett mått. för att beskriva hur effektivt och snabbt en motorsåg klarar sin huvudsakliga uppgift – att såga genom trä. Skärförmågan hos en motorsåg är direkt kopplad till användarens kapacitet. Ju högre skärförmåga, desto högre effektivitet. Det innebär att du kan få mer gjort på kortare tid, vilket i sin tur ökar vinsten för verksamheten.

HUR MÄTER VI DETTA?

Vi mäter skärförmågan genom noggranna tester i en halvautomatiserad testrigg där sågen monteras i det främre och bakre handtaget och sedan trycks genom stockarna med full gas. Tre tallstockar staplas ovanpå varandra, och mätningarna görs vid sågning genom en del av en stock med ett specifikt tvärsnitt, en stock på 30 x 30 cm. Resultatet baseras på den tid det tar för en såg att såga igenom en stock med ett visst tvärsnitt och mäts i cm2/s.

TESTER AV TREDJE PART

För att säkerställa obestridliga resultat har vi anlitat en oberoende utomstående testaktör, RISE SMP – Swedish Machinery Testing.

TEST AV HUSQVARNA 592 XP® och STIHL MS 661 C-M

Jämförelsetesterna utfördes av RISE SMP på deras anläggning i Umeå. Syftet med testerna var att fastställa skillnaden i skärförmåga mellan Husqvarna 592 XP® och STIHL MS 661 C-M. Testerna utfördes med sex olika produktpar i originalutförande.

SKÄRUTRUSTNING

Vid testerna användes respektive tillverkares vanligaste skärutrustning.

Husqvarna:

 • Svärd – 24-tums X-Tough™ RSN, 1,5 mm bredd
 • Kedja – 24-tums X-CUT™ C85
 • Förblandad bensin – Husqvarna XP® POWER
 • Svärds- och kedjeolja – Husqvarna Premium-kedjeolja (mineralbaserad)

STIHL:

 • Svärd – 25-tums Rollomatic-E RSN, 1,6 mm bredd
 • Kedja – 25-tums 36RS
 • Förblandad bensin – STIHL 2T MOTOMIX
 • Svärds- och kedjeolja – STIHL SynthPlus (mineralbaserad)

RESULTAT: KLASSENS BÄSTA SKÄRFÖRMÅGA

Vid jämförelse av testresultaten drogs slutsatsen att Husqvarna 592 XP® har 4,6 % högre skärförmåga än STIHL MS 661 C-M.

Husqvarna 592 XP®

Läs mer om Husqvarna 592 XP®

Läs mer