Instruktioner och guider

Hur gräsmattan ska gödslas

Det är viktigt att gödsla gräsmattan för att hålla den tjock, frodig och grön. Låt Husqvarna visa dig hur.

Gödsla gräsmattan

En gräsmatta ska vara tjock, jämn, frodig – och grön. Den ska vara tålig och du ska kunna springa runt och spela krocket, badminton och fotboll på den. Eller bara ligga på den och njuta av grönskan. Gräsmattan bör också kunna stå emot ogräs och mossa, som båda har en längre växtsäsong än gräset.

En tjock, frodig, grön gräsmatta behöver skötsel och underhåll. Den behöver också en bra blandning av näringsämnen för att ha en chans att bli så tjock och frodig som du vill ha den.

När ska jag gödsla gräsmattan?

Våren är den viktigaste tidpunkten att gödsla gräsmattan. Första gången du ska gödsla gräsmattan är när gräset börjar visa tecken på liv efter vintern. Gödsling på våren ger gräsmattan ett välbehövligt tillskott av näringsämnen. Ogräs och mossa har redan börjat växa, så gräset behöver extra kraft för att skapa en tät gräsmatta som konkurrerar ut mossa och ogräs. 

Hur ofta bör man gödsla gräsmattan?

Det är bättre att gödsla lite och ofta istället för mycket och sällan. Du bör helst gödsla gräsmattan två till tre gånger till under senvåren och sommaren. Om du vill ge gräsmattan en sista laddning på hösten bör du använda ett gödningsmedel som innehåller fosfor och kalium men inte kväve. Gödsling på hösten stärker och härdar gräsmattan inför vintern, men är inte lika viktigt för en frisk och frodig gräsmatta som gödsling under våren och sommaren.

Konsten att gödsla

När du gödslar ska du se till att sprida gödningsmedlet jämnt och glest över hela gräsmattan. Använd gödning på 2 till 3 kilo per 100 kvadratmeter gräsmatta. Det är en bra idé att använda en spridare, särskilt om du har en stor gräsmatta. Det kan vara knepigt att sprida gödningsmedel för hand med rätt dosering om du inte är van.

Ett gammalt knep är att gödsla när det regnar. Det hjälper gödslet att lösas upp och tränga ner i jorden snabbare, och minskar också risken för brännskador på gräset. Detta är dock inte nödvändigt om du använder ekologisk gödsel, som kan spridas i alla väder.

Olika typer av gräsgödning

Gräsgödning är ett gödningsmedel som i första hand är rikt på kväve, det näringsämne som gräs behöver mest.

2-i-1-produkter innehåller också ogräsmedel. Det är viktigt att det finns värme i marken när du använder den här typen av produkt för att den ska vara effektiv. Det är också viktigt att komma ihåg att du hanterar ett bekämpningsmedel, så följ säkerhetsinstruktionerna noggrant.

Mossmedel fungerar på samma sätt som ett kombinerat gödnings- och ogräsmedel, men innehåller ett mossdödande medel istället. De här produkterna dödar mossa, som sedan kan krattas bort efter några veckor. De gödslar också gräset, så att det får lättare att stå emot mosstillväxt i framtiden. Återigen är det viktigt att följa säkerhetsanvisningarna.

Höstgödning är inte en specifik gödning för gräsmattan, utan kan användas i hela trädgården. Den innehåller mindre kväve men mer fosfor och kalium och förbereder gräsmattan för vintern.

Naturligtvis är det bäst att undvika gödningsmedel som innehåller bekämpningsmedel och kemikalier. De mest miljövänliga typerna av gödningsmedel består av havsbaserade alger och kalk, som ger viktiga näringsämnen med mindre miljöpåverkan.

Låt robotgräsklipparen gödsla

Det kanske enklaste och mest miljömässigt hållbara sättet att gödsla gräsmattan är att använda en robotgräsklippare. Den arbetar konstant och genererar ett fint gräsklipp som blir en naturlig och kontinuerlig kväverik källa av näringsämnen som snabbt och enkelt absorberas av gräsmattan.

Sex tips för gödning av gräsmattan:

  1. Vår och tidig sommar: Använd ett långverkande gödningsmedel med hög kvävehalt.
  2. Höst: Använd gödningsmedel med låg kvävehalt, men med mycket fosfor och kalium.
  3. Sprid ut gödningsmedlet med en spridare för jämnare fördelning.
  4. Gödsla helst i regnigt väder eftersom det hjälper gödningsmedlet att lösas upp.
  5. Gödsla regelbundet, 2–3 gånger per säsong.
  6. Skaffa en robotgräsklippare. Det fina gräsklippet innehåller utmärkta näringsämnen för gräsmattan. Köpguiden för Husqvarna Automower® kan hjälpa dig att hitta en robotgräsklippare som passar din gräsmatta.
Köpguide

Hitta rätt robotgräsklippare för din trädgård

Starta Automower® köpguiden