Logger with Chainsaw 550 XP Mark II Winter
Kundkommentarer

"Ergonomi och säkerhet - det viktigaste hos en motorsåg"

Petrus Andersson har arbetat hela sitt liv i skogen. Utbildningen fick han på skogsbrukslinjen i Värnamo. -Där lärde vi oss skogsbruk, hur man odlar och sköter sin skog. Det var teori men också många praktiska moment, från att hantera motorsåg och röjsåg till att köra skotare och frakta ut virket till vägen.

Idag sköts den mesta skogsavverkningen med stora maskiner, men så såg det inte ut då. -70-80% av skogen avverkades ”motormanuellt”, alltså med motorsåg, säger Petrus Andersson.   

Man for ut tidigt på morgonen till avverkningen, med såg och bränsle för en dags körning. Sedan fällde man träd.   

Gallring ökar värdet

-Idag handlar det oftare om gallring när vi är ute. Man gallrar för att gynna de bästa träden. Det betyder att vi tar ner de träd som konkurrerar för att ge bättre förutsättningar för de träd man vill ska växa till sig.   

I en gallrad skog där de utvalda träden blir virkesvolymen densamma. 1000 träd eller 100 träd spelar ingen roll – volymen blir densamma. En ogallrad skog ger många klena träd, en gallrad färre men större träd som har ett högre ekonomiskt värde.   

-Men man får gallra försiktigt. Det bästa är att gallra i en ung skog. Att gallra i en äldre skog gör att vinden kommer åt mer och riskerar att fälla gamla träd som lättare blåser omkull.   

Ergonomin avgörande 

Efter många år i skogen har Petrus Andersson en klar uppfattning om vad som är viktigt när det gäller arbetsredskapen: 

-Ergonomin är enormt viktig: man vill ha en smal sågkropp utan delar som sticker ut. För en professionell användare är det helt ointressant hur sågen ser ut, det är den ergonomiska designen som är viktig. Sågen måste vara välbalanserad, lätt och kompakt, men också ha en varvvillig motor som accelererar snabbt. 

Chainsaw 572 XP

Husqvarna - motorsågar anpassade efter den svenska skogen

 -Där är 550 XP ett bra exempel. Den är bra att jobba med, driftsäker, har bra ergonomi och är förhållandevis kraftfull. Den är, precis som alla Husqvarnas sågar, bra anpassad efter den skog vi har här i Skandinavien. Vi har träd med många grenar, då man vill ha en såg som passar både den typen av träd och de arbetsmetoder vi använder här.   

Säkerheten A och O 

Givetvis är också säkerheten en viktig aspekt. Motorsågar är potentiellt farliga om de används fel.  

-Man vill ju ha en så säker såg som möjligt, och där har det ju hänt mycket under åren. Det är stor skillnad på dagens sågar och de som fanns för 20 år sedan. Ta bara kedjebromsen som exempel. Den har ju ökat säkerheten väldigt mycket.  

Rätt tillbehör gör arbetsdagen lättare – och säkrare 

En annan aspekt av säkerhet är att använda rätt skyddsutrustning som ger skydd om olyckan ändå skulle vara framme.   

-Det är naturligtvis jätteviktigt med rätt skyddsutrustning, att man har hjälm med hörselskydd och visir och kängor eller stövlar och byxor med sågskydd. Det är viktigt att skyddsutrustningen sitter bra och är bekväm. All skyddsutrustning fungerar som bäst när man har den på sig utan att märka den, säger Eric Björkman, VD för Nordfor AB som utbildar på motorsåg och andra skogsredskap. 

-Sen är det såklart skönt med flexibla kläder som sitter skönt och är lätta att justera. Det är också viktigt att de ventilerar väl, det är ett fysiskt arbete och man blir varm.

Glöm inte kaffet!  

Det finns också ett par tillbehör som Eric Björkman aldrig ger sig iväg utan:  

-Husqvarna har ett väldigt bra huggarbälte för utrustning. Det avlastar höfterna och gör det enkelt att få med utrustning som första förband, kilar, måttband och filar för att kunna skärpa kedjan. Och såklart kombinyckeln, livsviktig för att kunna sträcka upp kedjan.  

-Sist men inte minst är det viktigt att ha med sig lite kaffe och mackor ut i skogen. Det är viktigt med paus och återhämtning, det ökar säkerheten. Och så blir det ju mycket trevligare också, avslutar Eric Björkman.