Forest
Aktiviteter och event

årets hållbara omställning

det är avgörande att världen når en hållbar utveckling. Samhällssystem, sektorer och branscher måste ställa om. Det krävs modiga beslut, nya sätt att leda och styra, förändrade sätt att tänka och nya vanor. Inget av detta är lätt eller uppstår av sig själv. Hur kan en hållbar omställning användas för att hjälpa oss framåt med bibehållen konkurrenskraft och tillväxt? Husqvarna AB vill lyfta och hylla de företag eller organisationer som lyckats och bidragit till en Hållbar omställning.

Husqvarna AB:s roll
Husqvarna AB vill bidra till en Hållbar omställning. För att skapa ett hållbart samhälle behövs det goda företag och ideella krafter, och de förtjänar att uppmärksammas. Det gör vi med vårt pris – Årets Hållbara omställning! Vinnaren kommer presenteras på Jönköpingsgalan våren 2023.

Vem kan nomineras?
Hållbar omställning innebär både utmaningar och möjligheter och det utmärker sig särskilt tydligt i gott ledarskap. Priset kommer att gå till ett företag eller organisation, verksamt i Jönköpings kommun, som under 2022 har förverkligat en Hållbar omställning inom ramen för sin verksamhet. En modig verksamhet som har vågat utmana sig själv, sin affärsstrategi och sitt arbetssätt med fokus på globala utmaningar för en hållbar utveckling.

Årets pris
Priset till Årets Hållbara omställning går till det företag eller den organisation som visat framsteg och bidragit till minskning av CO2-utsläpp, cirkulär ekonomi eller hållbara beteendeförändringar och varit en kraft för ett hållbart samhälle.

Målgrupp
Priset är tillägnat företag och organisationer verksamma i Jönköpings kommun.

Kriterier
Företaget/organisationen skall uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

 • CO2-reduktion: Hur har företaget/organisationen framgångsrikt minskat sina utsläpp av växthusgaser, från fossilt till förnybart?
 • Cirkulär ekonomi: Hur har företaget/organisationen framgångsrikt ökat cirkuläritet på sina produkter, tjänster eller affärsmodeller?
 • Beteende-förändringar: Hur har företaget framgångsrikt bidragit till att förändra till ett mer hållbart beteendemönster hos kunder eller andra affärspartner?

Kriterier som nomineringen ska bygga på:

 • Ett företag eller en organisation som har ett starkt lokalt engagemang
 • Ett företag eller en organisation som inspirerar till ett hållbart samhälle
 • Ett initiativ som gjort positiv skillnad för sin verksamhet eller sina kunder
 • Konkreta resultat, om möjligt i mätbara termer, som insatserna bidragit till

Juryn
För att utse vinnare har vi en jury med representanter från Husqvarna AB:

 • Sofia Axelsson - Affärsområdeschef
 • Andreas Rangert - Affärsområdeschef
 • Ulrika Strömberg - Platschef
 • Jonas Willaredt - Hållbarhetschef

Skicka in din nominering senast den 14 januari 2023. Vi presenterar vinnaren av Årets hållbara omställning 2022 i mars 2023 på Jönköpingsgalan.

Nomineringen är nu stängd