Automower®2024-02-11

Vilken statistik visar Automower® Connect och hur ofta uppdateras den?

Om du vill visa statistiken för din Automower®-robotgräsklippare öppnar du appen Automower® Connect och väljer Mer > Statistik.

Vilka data kan jag se i Automower® Connect?

Exakt vilka data som presenteras för din Automower® robotgräsklippare varierar mellan olika modeller. Här är några exempel:

  • Aktivitet | tid för gräsklippning och sökning.
  • Distans | ungefärlig distans som gräsklipparen har tillryggalagt under drift.
  • Laddningscykler | är det antal gånger batteriet har laddats till full kapacitet.
  • Laddningstid | Den tid klipparen har befunnit sig i laddstationen.
  • Krockar | Antalet gånger klipparen har krockat med föremål.
  • Knivarnas användningstid | Knivarnas användningstid är den tid knivarna är aktiverade och klipper gräs. Du kan återställa tiden när du har installerat nya knivar på gräsklipparen.

Hur ofta uppdateras uppgifterna?

När du ansluter via mobilnätet uppdateras statistiken i Automower® Connect en gång om dagen.

Vid anslutning via Bluetooth uppdateras statistiken kontinuerligt.

Var den här artikeln till hjälp?