Motorsåg2024-02-11

Vilken funktion har dekompressionsventilen på en motorsåg?

Dekompressionsventilen frigör en del av trycket från förbränningskammaren under startproceduren, vilket gör att motorn lättare går runt när man drar i startsnöret.

Husqvarna tillverkar och konstruerar enbart manuella dekompressionsventiler som aktiveras, dvs. öppnas, av användaren innan motorsågen startas. När motorn startar stängs ventilen igen.

Var den här artikeln till hjälp?