Varför visas statistik över hur jag använder min produkt i Husqvarna® Connect?

Vi visar den här statistiken för att hjälpa dig att få en helhetsbild av hur och hur mycket din produkt används.

Statistiken kan användas för att optimera din arbetsbelastning och effektivitet. Den kan också användas för att informera dig när produkten behöver underhåll.



Observera att vi bara lagrar hur produkten används, inte av vem. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Var den här artikeln till hjälp?