Lövblåsare2024-02-11

Varför tappar lövblåsen effekt vid användning?

När du använder lövblåsen kanske du märker att den tappar effekt.

Det kan bero på att luftintaget är smutsigt eller igensatt.

Rengöra luftintaget

VARNING! Använd skyddshandskar.

Luftintagets placering

  • på baksidan av
  • motorhusets
  • riggrör

Beroende på lövblåsmodell.

Rengöra luftintaget

  1. Kontrollera att luftintaget på sidan av produkten inte är igensatt.
  2. Stoppa produkten och ta bort löv och oönskat material vid behov.

VAR FÖRSIKTIG! Ett igensatt luftintag minskar produktens blåskapacitet och ökar motorns arbetstemperatur. Det kan leda till motorfel eftersom motorn blir för varm.

Var den här artikeln till hjälp?