Varför startar grästrimmern och röjsågen och sedan stängs den av?

När du använder grästrimmern eller röjsågen kan den oväntat stängas av. Det kan betyda att det är ett problem med produkten.

Det första du ska kontrollera är att det finns bränsle i produkten. Se till att grästrimmern eller röjsågen är fylld med bränsle innan du startar den.

En annan sak som kan påverka grästrimmern och röjsågen är gammalt bränsle.
När du förvarar grästrimmern eller röjsågen med bränsle i, kan bränslet bli gammalt. Detta leder till att systemet blir igensatt eller begränsat.

Bränslerelaterade fel omfattas inte av garantin. Produkten måste servas på ett lokalt auktoriserat servicecenter.
Innan du förvarar grästrimmern eller röjsågen ska du se till att det inte finns något bränsle i den för att förhindra denna typ av problem. Använd alltid nytt bränsle när du startar produkten.

Om grästrimmern eller röjsågen fortsatt startar och sedan stängs av ska du kontrollera luftfiltret. Om luftfiltret är smutsigt eller skadat ska det rengöras eller bytas ut.
Så här rengör eller byter du luftfiltret på trimmern och röjsågen

En annan orsak till att grästrimmern eller röjsågen startar och sedan stängs av kan vara att gnistfångaren är smutsig eller igensatt. Om så är fallet rengör du den med en stålborste.

Så här rengör man gnistfångaren

Om grästrimmern och röjsågen stannar när den vänds i sidled beror det vanligtvis på att bränslefiltret inte längre är i kontakt med bränslet. Bränslefiltret måste vara i kontakt med bränslet när du ändrar motorsågens position.

Husqvarna grästrimmer och röjsåg har bränsleledningar med viss längd och flexibilitet och dessutom har de bränslefilter med vikter, vilket gör att bränslefiltret kan ”följa” bränslet och förbli nedsänkt i bränslet. Du måste använda rätt bränsleledning och filter för din specifika produkt. Om du vill ha mer information läser du i bruksanvisningen.

Dessutom kan grästrimmern och röjsågen stanna när du håller den i sidled på grund av läckage eller på grund av att bränsleledningarna behöver återställas. I så fall kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

Var den här artikeln till hjälp?