Motorsåg2024-02-11

Varför ryker motorsågen?

Om motorsågen ryker när du använder den kan röken komma från två olika ställen:

  • från motorn
  • från kedjan och svärdet

Röken kommer från motorn

Röken som kommer från motorn kan ha olika färger:

  • svart rök: luftfiltret är igensatt
  • vit rök: det finns kondenserat vatten som värms upp inuti motorsågen
  • blå rök: motorn kan vara översvämmad

Produktassistenten kan hjälpa dig att hitta lösningen på ditt specifika problem:

Öppna Produktassistent

Röken kommer från kedjan och svärdet

Om röken kommer från kedjan och svärdet när du sågar kan det bero på följande:

  • kedjan är inte lämplig för det aktuella träslaget
  • svärdets smörjhål är igensatta
  • underställningens djup är inte rätt inställt för det aktuella träslaget
  • kedjan är slö eller inte slipad på rätt sätt

Produktassistenten kan hjälpa dig att hitta lösningen på ditt specifika problem:

Öppna Produktassistent

Var den här artikeln till hjälp?