Varför laddas BLi-X-batteriet ur för snabbt?

När du utför en uppgift med en batteridriven produkt kan du uppleva att Husqvarna BLi-X-batteriet laddas ur snabbare än väntat.

Orsaker till att BLi-batteriet laddas ur för snabbt

  • Den omgivande temperaturen är för låg. BLi-X-batteriet uppnår inte sin fulla kapacitet om battericellens temperatur är lägre än 10 °C.
  • Batteriet har förlorat sin ursprungliga kapacitet, eftersom ett åldrande batteri inte håller laddningen lika effektivt. Dessutom sker det en kapacitetsförlust på några procent per år även om du inte har använt batteriet så mycket.
  • Du har valt ett batteri med för liten batterikapacitet för ditt verktyg. Kontrollera drifttidstabellen för att välja rätt batteri för rätt tillämpning.
  • Det kan vara problem med skärutrustningen eller själva produkten.
  • Du kanske inte använder produkten till den uppgift den är avsedd för. För att till exempel klippa högt gräs med en batteridriven gå bakom-gräsklippare krävs mer kraft.

Du kan förlänga batteritiden genom att aktivera ECO-läget och inte använda boostläget på, till exempel, din lövblås.

Var den här artikeln till hjälp?