Motorsåg2024-02-11

Varför läcker det olja från motorsågskedjan?

Att det läcker olja från kedjan är vanligt. Oftast betyder det inte att det är något fel på motorsågen.

De vanligaste orsakerna till att det läcker olja från kedjan är:

  • motorsågen är överfylld med olja och bränsle
  • locket på kedjeoljetanken sitter inte fast ordentligt
  • trasiga svärdbultar

Produktassistenten kan hjälpa dig att hitta lösningen på ditt specifika problem:

Öppna Produktassistent

Var den här artikeln till hjälp?