Automower®2024-02-11

Varför har lampan på Automower®-laddstationen slocknat?

Om lampan på laddstationen till din Automower®-robotgräsklippare inte tänds kan det vara fel på kabeln eller strömförsörjningen. Felmeddelandet Ingen slingsignal eller Laddstation blockerad kan visas på gräsklipparens display och i Automower® Connect-appen.
Vanliga orsaker till att lampan på laddstationen inte fungerar är:
  • Ingen ström i eluttaget.
  • Lågspänningskabelns ändar är inte korrekt anslutna till nätadaptern eller laddstationen.
  • Lågspänningskabeln är skadad.
  • Du använder fel sorts lågspänningskabel.
  • Laddstationen har skadats, t.ex. efter ett åskväder.

Möjliga lösningar:

  • Fungerar eluttaget (A)? Testa uttaget genom att ansluta en apparat som du vet fungerar. Exempelvis en lampa eller en köksapparat.
  • Är alla kablar korrekt anslutna? Koppla bort och återanslut lågspänningskabelns (C) båda ändar.
  • Är lågspänningskabeln (C) skadad? Kontrollera att det inte finns några synliga skador på lågspänningskabeln eller kabeländarna.
  • Påvissa robotgräsklipparmodeller kan du testa om lågspänningskabeln är skadad genom att ansluta nätadaptern (B) direkt till strömförsörjningsingången (D) på laddstationen. Om laddstationens indikatorlampa tänds är lågspänningskabeln troligen skadad. Det här testet fungerar på alla Automower®-robotgräsklippare utom 440, 440 med Automower® Connect-kit, 450X Nera, 450X Nera med EPOS™ Plug-in, 450X och 435X AWD, eftersom dessa modeller har en annan sorts lågspänningskabel.
  • Använder du rätt lågspänningskabel? Alla produktmodeller har inte samma lågspänningskabel. Om du har flera lågspänningskablar kontrollerar du att du använder rätt kabel.

Om ovanstående procedurer inte löste problemet eller om laddstationen slutar att fungera efter ett åskväder kontaktar du din lokala Husqvarna-återförsäljare.

Var den här artikeln till hjälp?