Gräsklippare2024-05-01

Varför blinkar lampan för fel på gräsklipparen?

Om du märker att lampan för fel blinkar på gräsklipparen kan det finnas flera orsaker till problemet.

Välj det problem som bäst beskriver ditt:

Observera att antalet blinkningar kan variera beroende på gräsklippare.

Kniven är blockerad

VARNING! Använd skyddshandskar när du hanterar kniven. Kniven är mycket vass och skärskador uppstår lätt.

Vrid säkerhetsnyckeln till 0 för att förhindra oavsiktlig start. Ta ut batteriet och vänta minst fem sekunder.

Avlägsna eventuella hinder och se till att kniven kan rotera fritt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare om problemet kvarstår.

Motorns varvtal sjunker för mycket och motorn stannar

För lågt inställd klipphöjd ger dåliga klippresultat om kniven eller klippaggregatet släpar i marken.

Ställ in klipphöjden på korrekt läge:

  1. Stoppa motorn.
  2. Flytta klipphöjdsspaken för att höja eller sänka klipphöjden.
    VAR FÖRSIKTIG! Ställ inte in för låg klipphöjd. Knivarna kan träffa marken om gräsmattans yta inte är plan.

Produkten/batteriet är för varm(t)

Stoppa produkten, ta ut batteriet och vänta tills de har svalnat.

Observera att antalet blinkningar kan variera beroende på gå bakom-klippare.

Motorn är överbelastad

Öka klipphöjden:

  1. Stoppa motorn.
  2. Flytta klipphöjdsspaken bakåt för att höja klipphöjden.
  3. Flytta klipphöjdsspaken framåt för att sänka klipphöjden.
    VAR FÖRSIKTIG! Ställ inte in för låg klipphöjd. Knivarna kan träffa marken om gräsmattans yta inte är plan.

Batterifel eller ingen signal från batteriet

Sätt batteriet i produkten på rätt sätt och undersök batterianslutningen. Om lampan för fel på batteriet blinkar läser du batteristatustabellen i bruksanvisningen.

Felaktigt startförfarande

Om motorns bromshandtag har aktiverats innan motorn startar släpper du bromshandtaget och väntar i cirka fem sekunder. Tryck ner motorns bromshandtag igen för att starta produkten.

Var den här artikeln till hjälp?