Motorsåg2024-02-11

Varför blev motorsågskedjan slö så fort?

Du måste vara försiktig med vilka ytor du använder motorsågen på. Det är viktigt både för livslängden på den samt för optimala arbetsförhållanden. Motorsågskedjan blir slö snabbt om den kommer i kontakt med sand, smuts, stenar och spikar. Du måste undvika att kedjan kommer i kontakt med den typen av föremål. Om du inte gör det kommer livslängden på skärutrustningen att försämras.

Om du arbetar under smutsiga förhållanden bör du använda en särskild typ av motorsågskedja. Det beror delvis på skärtandsprofilen för kedjan. Mejseltandade kedjor är mer känsliga än halvmejseltandade profiler.

Var den här artikeln till hjälp?