Varför är inte batteriladdningsnivån samma på produkten som i appen Husqvarna Connect?

Den laddningsnivå som visas med indikatorlampor på produkten eller batteriet beror på olika tröskelvärden. Det går att visa ett mer detaljerat och korrekt procentvärde i appen.

Det innebär att det kan vara skillnad på vad som visas i appen Husqvarna Connect och vad som visas på produkten eller batteriet.

Var den här artikeln till hjälp?