Gräsklippare2024-05-01

Varför är det svårt att skjuta gräsklipparen framåt?

När du använder gräsklipparen kan du märka att den är svår att skjuta framåt. Det kan bero på flera saker.

Ställ in klipphöjden i rätt läge

En av anledningarna till att gräsklipparen är svår att skjuta framåt är för låg klipphöjd. I detta fall trycks huset eller kniven genom kraftigt gräs.

VAR FÖRSIKTIG! Försök aldrig ställa in klipphöjden när produkten är igång.

Så här ställer du in klipphöjden

VAR FÖRSIKTIG! Ställ inte in för låg klipphöjd. Knivarna kan träffa marken om gräsmattans yta inte är plan.

Klipphöjden kan justeras i flera nivåer.

Flytta klipphöjdsspaken för att höja eller sänka klipphöjden. Kontrollera att du har rätt klipphöjd för gräset, max. 1/3 av höjden.

Beroende på gräsklipparmodell kan klipphöjdsspakens konstruktion variera:

Töm gräsuppsamlaren

Den extra vikten från det klippta gräset gör gräsklipparen svårare att skjuta framåt. Töm gräsuppsamlaren för att minska vikten.

Kontrollera att det inte finns blockeringar

En av anledningarna till att gräsklipparen kan vara svår att skjuta framåt är att skräp, gräs eller grenar sitter fast under produkten.

Stoppa gräsklipparen och rengör den undertill.

Gör rent området runt drivhjulen

Klippt gräs och skräp kan ha fastnat i drivhjulsområdet.

Se till att hjulområdet är rent genom att ta bort klippt gräs och skräp med en borste och en trasa.

Ställ in höjden på handtaget

Gräsklipparen är lättare att skjuta framåt om handtaget är inställt på en höjd som passar dig.

Använda drivningen på hjulen

Innan du drar produkten bakåt ska du koppla ur drivningen och skjuta produkten framåt cirka 10 cm.

Var den här artikeln till hjälp?