Automower®2024-02-08

Vad är systematisk klippning?

Systematisk klippning är en funktion som gör att din Automower®-robotgräsklippare med EPOS™-teknik kan klippa gräset systematiskt i parallella ränder.

Funktionen är för närvarande tillgänglig för följande modeller:

 • Automower® 320 NERA, 430X NERA och 450X NERA med EPOS™-teknik
 • Automower® 520 EPOS™ och 550 EPOS™
 • CEORA™

Fördelar med systematisk klippning jämfört med oregelbunden klippning

 • Minst 50 % större arbetsområdeskapacitet på vanliga gräsmattor i bostadsområden.
 • Upp till 100 % större arbetsområdeskapacitet på öppna gräsytor som fotbollsplaner och andra stora grönområden.
 • Mer förutsägbara klipptider för avsedda arbetsområden.
 • Tre olika klippmönster: parallellt, rutigt och triangulärt, som alla skapar ränder i gräsmattan.
 • Val av klippriktning för optimal yttäckning och friskt gräs.

Mönsteralternativ

Det finns tre mönsteralternativ för systematisk klippning:

 • Parallellt mönster: Gräsklipparen kör i parallella spår över gräsmattan. Den börjar varje klippomgång i angivet hörn av gräsmattan, kör sedan i samma riktning och klipper på så sätt ränder i gräsmattan.
 • Rutmönster: Gräsklipparen börjar med att klippa hela gräsmattan i en och samma riktning, och under nästa klippomgång klipper den i 90 graders vinkel mot föregående klippomgång. Den byter riktning mellan klippomgångarna, vilket skapar ett rutmönster i gräsmattan.
 • Triangelmönster: Gräsklipparen börjar med att klippa hela gräsmattan i en och samma riktning, och under nästa klippomgång klipper den i 60 graders vinkel mot föregående klippomgång. Den byter riktning mellan klippomgångarna, vilket skapar ett triangelmönster i gräsmattan. Med det här mönstret blir ränderna i gräsmattan mindre synliga jämfört med parallell- eller rutmönstret.

Hur väljer jag klippmönster?

Gör så här för att välja klippmönster:

 • Öppna Automower® Connect-appen.
 • Navigera till kartavsnittet > Välj område > Välj Mönster.
 • Ställ in mönsterriktningen genom att definiera två punkter på kartan. Du kan fästa punkterna på befintliga referenspunkter på kartan för att rikta in riktningen efter installationen.
 • Välj önskat mönster: parallellt, rutigt eller triangulärt.

Systematisk eller oregelbunden klippning

Valet mellan systematisk och oregelbunden klippning beror på gräsmattans utseende och egenskaper, och på dina personliga önskemål.

När ska jag välja systematisk klippning?

 • Systematisk klippning passar bäst för plana, öppna grönområden med få hinder, som stora gårdsplaner, fotbollsplaner och golfbanor.
 • För att få en randig gräsmatta.

När ska jag välja oregelbunden klippning?

 • Oregelbunden klippning är perfekt för gräsmattor med sluttningar, komplexa områden och områden med många hinder som studsmattor eller blomsterrabatter.
 • För att få en jämn klippning där gräsmattan klipps jämnt i alla riktningar.

Både systematisk och oregelbunden klippning

Det går att välja systematisk klippning av vissa områden och oregelbunden klippning av andra delar av gräsmattan.

När du kombinerar systematisk klippning och oregelbunden klippning bör du tänka på följande:

 • Om du schemalägger oregelbunden klippning av ett område före en systematisk klippning börjar klipparen med den oregelbundna klippningen. När den schemalagda tiden för den systematiska klippningen börjar förflyttar sig klipparen till det området, avslutar klippningen och återgår sedan till det område som ska klippas oregelbundet tills den schemalagda tiden är slut.
 • Om en oregelbunden och en systematisk klippning är schemalagda med samma starttid börjar klipparen att klippa det område som inte har klippts på länge.

Hur fungerar systematisk klippning?

Kartläggning av trädgården

Efter installationen skapar robotgräsklipparen en klippväg enligt förvald klippriktning, gräsmattans form och kända hinder som öar och avgränsade zoner.

Börja klippa

Klipparen väljer ett hörn av gräsmattan där den börjar klippa. Den fortsätter sedan att klippa längs de beräknade sträckorna, med en liten överlappning mellan varje klippsträcka för att förhindra spår och säkerställa full täckning.

Sluta klippa

Klipparen fortsätter att klippa tills hela området är färdigklippt eller tills den schemalagda tiden är slut. Den avslutar med att klippa längs gräsmattans kanter för att säkerställa att inget gräs förblir oklippt.

Systematisk klippning och schemaläggning

När du väljer systematisk klippning ska du tänka på följande vad gäller schemaläggningen:

 • Klipparen parkerar sig själv om den har klippt klart området innan den schemalagda tiden är slut.
 • Om ett område inte klipps klart under en klippomgång börjar klipparen nästa schemalagda klippning där föregående klippning avslutades.
 • Om gräsmattan inte är helt klippt efter en klippomgång förlänger du den schemalagda tiden för att ge klipparen mer tid att bli klar.
 • Om en annan klippomgång i samma arbetsområde är schemalagd under samma dag klipper klipparen samma område igen.
 • Klippomgången avbryts om den virtuella kartan eller mönsterinställningarna ändras eller om arbetsområdet inte klipps klart inom 72 timmar.
 • Klippningsförloppet kan övervakas i Automower® Connect-appen. Meddelandet Areas completed (områden slutförda) visas när en omgång är slutförd.

Systematisk klippning och undvikande av objekt

När funktionen för systematisk klippning är aktiverad och klipparen upptäcker ett oväntat objekt på gräsmattan stannar den framför objektet och fortsätter sedan att klippa som planerat (gula linjer på bilden nedan) och undviker området där objektet ligger. Området bakom objektet förblir oklippt tills resten av det schemalagda området har klippts.

När det schemalagda området har klippts klart kör klipparen till det oklippta området bakom objektet för att slutföra klippningen (röda linjer på bilden nedan).

Observera att alla oklippta områden som ligger mindre än 1 m mellan ett oväntat objekt och den virtuella gränsen förblir oklippta.

Systematisk klippning: Information och tips

 • För optimal yttäckning och friskt gräs rekommenderar vi att du regelbundet byter klippriktning. På så sätt underhålls och klipps hela gräsmattan jämnt.
 • För sluttande gräsmattor rekommenderar vi att du riktar mönsterriktningen rakt uppåt i sluttningen för att förhindra slitage på gräset.
 • I arbetsområden med hinder skapar du avgränsade zoner runt hindren med EPOS™, och väljer ett mönster med olika riktningar för bästa möjliga klippresultat.

Kontakta din lokala Husqvarna-återförsäljare om du behöver ytterligare hjälp med installationen eller användningen av din Automower®-robotgräsklippare.

Var den här artikeln till hjälp?