Automower®2024-04-23

Vad är ECO-läge och när ska det användas?

ECO-läget är en Automower®-inställning som stänger av signalen i begränsningsslingan, guidekabeln och laddstationen när din Automower®-robotgräsklippare är i laddstationen.

ECO-läge används för att spara energi och undvika störningar med annan utrustning, t.ex. hörslingor eller garageportar.

Hur fungerar ECO-läget?

Följande gäller när ECO-läget är aktiverat:

  • LED-kontrollampan i laddstationen blinkar grönt, vilket indikerar att ECO-läget är aktivt.
  • Signalen i begränsningsslingan, guidekabeln och laddstationen stängs av när produkten är i laddstationen.
  • När klipparen är schemalagd att börja klippa slås signalen på automatiskt.
  • När klipparen är parkerad stängs signalen automatiskt av.
  • Om du vill starta klipparen manuellt i arbetsområdet trycker du på STOP-knappen innan du tar bort klipparen från laddstationen.
  • Om du inte trycker på STOP innan du tar bort klipparen från laddstationen, kan gräsklipparen inte startas i arbetsområdet. Detta är normalt när ECO-läget är aktivt.
  • Om klipparens batteri skulle ta slut under drift och sedan manuellt sättas tillbaka i laddstationen, stängs slingans trådsignal inte av automatiskt.

Ställa in ECO-läget från klipparens display

Navigera till Inställningar > ECO-läge och tryck på OK för att aktivera eller avaktivera ECO-läge.

Ställa in ECO-läget i Automower® Connect

Välj Mer > Inställningar > Drift och använd skjutreglaget för att aktivera eller avaktivera ECO-läget.

Var den här artikeln till hjälp?