Motorsåg2024-02-11

Vad är det som orsakar missljud och hur åtgärdas det?

Missljudet som uppstår vid tomgång är kopplingen (som är ansluten till motorns vevaxel) som börjar anläggas mot kopplingstrumman (som är ansluten till verktygets drivaxel eller -kabel). Kopplingen kopplas in vid ett visst varvtal och arbetar med centrifugalkraft. Du kan undvika detta genom att vrida tomgångsskruven medurs för att minska motorns tomgångsvarvtal.
Detta är normalt och det är inte nödvändigt att justera någonting om kedjan inte roterar på tomgång.

Var den här artikeln till hjälp?
Läs mer om
motorsåg