Underhåll av grästrimmer

För att grästrimmern ska fungera optimalt måste underhåll utföras med jämna mellanrum. Visst underhåll kan utföras enkelt och en del måste utföras av en auktoriserad återförsäljare.

Underhåll av bensindriven grästrimmer

 • Rengör utvändiga ytor.
 • Undersök tomgångsvarvtalet.
 • Undersök vinkelväxelns fett.
 • Undersök startsnörets handtag och startsnöret.

50-timmarsunderhåll ska utföras av en auktoriserad Husqvarna-återförsäljare.

Underhåll för en batteridriven grästrimmer

VARNING! Ta bort batteriet innan du utför något underhåll.

 • Rengör produktens yttre delar med en torr trasa. Använd inte vatten.
 • Se till att START/STOPP-knappen fungerar som den ska och inte är defekt.
 • Se till att gasreglaget och gasreglagespärren fungerar som de ska.
 • Se till att samtliga kontroller fungerar och att de inte är skadade.
 • Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
 • Se till att skärutrustningen inte är skadad. Byt ut om du ser sprickor eller skador.
 • Se till att skärutrustningens skydd eller kniv inte har skador. Byt ut om du ser sprickor eller skador.
 • Se till att skruvar och muttrar är åtdragna.
 • Se till att upphängningsöglan inte är skadad.
 • Se till att handtaget och styret inte är skadade och att de är rätt anslutna.
 • Se till att klingan är väl centrerad, att den är vass och att den inte är skadad.
 • Se till att skärutrustningens låsmutter är korrekt åtdragen.
 • Undersök alla kopplingar och anslutningar. De får inte vara skadade och/eller smutsiga.
 • Se till att vinkelväxeln är korrekt fylld med fett.
 • Se till att motorns luftintag inte är smutsigt. Rengör luftintaget med tryckluft.
 • Kontrollera anslutningarna mellan batteriet och produkten.
 • Se till att selens säkerhetsutlösning inte är skadad och att den fungerar som den ska.
Var den här artikeln till hjälp?