Underhåll av en röjsåg

För att röjsågen ska fungera på ett optimalt sätt måste underhåll utföras efter inställda intervall. Visst underhåll kan utföras enkelt och en del måste utföras av en auktoriserad återförsäljare.

Underhåll av bensindriven röjsåg

 • Rengör utvändiga ytor.
 • Undersök tomgångsvarvtalet.
 • Undersök vinkelväxelns fett.
 • Undersök låsmuttern.
 • Undersök startsnörets handtag och startsnöret.
 • Låt ett godkänt servicecenter reparera eller byta ut ljuddämparen.

Underhåll av en batteridriven röjsåg

VARNING! Ta bort batteriet innan du utför något underhåll.

 • Rengör produktens yttre delar med en torr trasa. Använd inte vatten.
 • Se till att start- och stoppknapparna fungerar som de ska och inte är defekta.
 • Kontrollera att gasreglaget och gasreglagespärren fungerar korrekt säkerhetsmässigt.
 • Se till att samtliga kontroller fungerar och att de inte är skadade.
 • Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
 • Se till att skärutrustningen inte är skadad. Byt ut den om den är skadad.
 • Se till att skruvar och muttrar är åtdragna.
 • Se till att frigöringsknappen på batteriet fungerar och låser fast batteriet i produkten.
 • Kontrollera att batteriladdaren inte är skadad och fungerar korrekt.
 • Se till att batteriet inte är skadat.
 • Se till att batteriet är laddat.
 • Undersök alla kablar, kopplingar och anslutningar. Kontrollera att de inte är skadade eller smutsiga.
 • Se till att vinkelväxeln är korrekt fylld med fett.
 • Se till att motorns luftintag inte är smutsigt. Rengör luftintaget med tryckluft.
 • Kontrollera anslutningarna mellan batteriet och produkten.
 • Se till att selens säkerhetsutlösning inte är skadad och att den fungerar som den ska.
Var den här artikeln till hjälp?