Motorsåg2024-02-11

Ta hand om din skärutrustning

Motorsågen behöver regelbunden service för att fungera på bästa sätt och hålla under lång tid.

Rätt kedjespänning

Se till att motorsågens kedja är korrekt spänd. En otillräckligt spänd kedja kan hoppa av svärdet och skada dig och motorsågen. En alltför spänd kedja kan orsaka förtida slitage på svärdet. En rätt spänd kedja ska inte hänga under svärdet. Kedjespänningen är rätt när kedjan är i kontakt med svärdets undersida och du lätt kan dra runt den för hand.

Låt alltid kedjan svalna före justering av kedjespänningen. Kedjan krymper när den svalnar.

Smörjning av motorsågskedja

Bristfällig smörjning är en stor orsak till förtida slitage. Vi rekommenderar att du kontrollerar och fyller på kedjeolja varje gång du tankar. Husqvarnas motorsågskedjeolja har utvecklats för att ge våra sågsystem god smörjning.

  • Starta motorsågen.
  • Håll sågen över en stubbe och varva upp motorn.
  • Kedjesmörjningen fungerar om en oljerand lämnas kvar på stubben.

Underhåll av motorsågssvärd

De flesta problem med svärd beror på felaktig kedjespänning, bristfällig smörjning eller felaktig arbetsteknik. Det område som utsätts för mest slitage är undersidan av motorsågssvärdet, där den mesta sågningen utförs.

  • Vänd svärdet varje gång då kedjan byts så att slitaget blir jämnt.
  • Rengör svärdsspåret och oljeinloppet regelbundet.
  • Fila bort grader på svärdsspåret.

Byta svärd

Kontrollera regelbundet om det förekommer slitage och grader på spåren i motorsågssvärdet.

Byt svärdet om:

  • Svärdsspåret är inte tillräckligt djupt för att hålla drivlänken. Kontrollera vid spårets mest slitna del.
  • Kedjan hålls inte rakt upp i spåret.

Vass kedja och korrekt inställning av underställning

Det är mycket viktigt att underhålla kedjan och hålla den vass.

Var den här artikeln till hjälp?