Automower®2024-03-01

Ta bort parkopplingar från Automower®-robotgräsklipparen

Om du vill ta bort anslutningen mellan ett Automower® Connect-konto och en Automower®-robotgräsklippare måste du ta bort parkopplingen mellan kontot och produkten. Om du säljer eller köper en begagnad Automower®-robotgräsklippare rekommenderar vi att alla befintliga parkopplingar tas bort innan den nya ägaren börjar använda klipparen.

Det finns två sätt att ta bort parkopplingar från en Automower®-robotgräsklippare. Vilket sätt du ska välja beror på om du vill ta bort alla kopplingar till robotgräsklipparen eller bara en.

Ta bort en parkoppling från klipparen

För att ta bort anslutningen mellan ett Automower® Connect-konto och en robotgräsklippare kan du använda kommandot Koppla bort i Automower® Connect-appen.

  1. Öppna appen Automower® Connect och logga in med det konto du vill ta bort parkopplingen för från gräsklipparen.
  2. Välj Mer > Mina gräsklippare.
  3. Leta reda på klipparen du vill ta bort från ditt konto och klicka på Koppla bort gräsklippare.
  4. Bekräfta genom att klicka på Ta bort parkoppling.

Parkopplingen mellan ditt konto och klipparen tas bort. Alla andra konton som har parkopplats med klipparen har fortfarande full åtkomst till klipparen.

Ta bort alla parkopplingar från klipparen

Om du vill ta bort alla parkopplingar från klipparen måste du ta bort dem via gräsklipparens display eller Automower® Connect-appen beroende på gräsklipparmodell.

Ta bort parkopplingar med Automower® Connect-appen

  1. Välj Mer > Inställningar > Automower® Connect.
  2. Välj Ta bort gräsklipparen från parkopplade konton.

Ta bort parkopplingar med hjälp av gräsklipparens display

  1. Välj Tillbehör.
  2. Välj Connect@Home eller Automower® Connect, beroende på vilket alternativ som är tillgängligt för din gräsklippare.
  3. Välj Ta bort parkopplade enheter eller Ta bort parkopplade konton.

Tog du bort parkopplingen av misstag?

Om du av misstag har tagit bort Automower®-robotgräsklipparen från Automower® Connect kan du helt enkelt lägga till produkten igen. Inga klippardata försvinner.

Var den här artikeln till hjälp?