Automower®2024-05-16

Ta bort karossen på robotgräsklipparen Automower® Aspire™ R4

Följ de här stegen för att ta bort toppkåpan och karossen på Husqvarna Automower® Aspire™ R4, till exempel om du behöver rengöra robotgräsklipparen ordentligt.

Tvätta bort smuts och gräs

Innan du börjar demontera robotgräsklipparen ska du se till att all smuts och alla gräsrester har tvättats bort från produkten.

Ta bort toppkåpan

  1. Tryck på STOPP-knappen.
  2. Håll ON/OFF-knappen intryckt i tre sekunder för att stänga av produkten.
  3. Lyft toppkåpan framtill och ta bort den.

Ta bort karossen

  1. Ta bort serviceverktyget från produktens kaross.

  1. Håll i bakhjulet med en hand.
  2. Använd den andra handen för att lokalisera de två klämmorna (A och B på bilden nedan) inuti hålet på produktens baksida. Tryck klämmorna bort från varandra och lyft samtidigt upp produktens kaross.

  1. Tryck in serviceverktyget i de två hålen för att lossa produktens kaross.

  1. Ta bort produktens kaross.

Montera karossen och toppkåpan

  • Rikta in karossen i linje med chassit och tryck den på plats.
  • Rikta in toppkåpan i linje med skårorna i produktens kaross och tryck den på plats.

Klicka här för att ta reda på hur du rengör din Automower®-robotgräsklippare.

Kontakta din lokala Husqvarna-återförsäljare om du vill ha personlig hjälp med din Automower®-robotgräsklippare.

Var den här artikeln till hjälp?